TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ 2021-11-29T12:14:30+00:00

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

eCloudvalley tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Tuyên bố về quyền riêng tư này của CÔNG TY TNHH ECLOUDVALLEY DIGITAL TECHNOLOGY phác thảo cách thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân khác của bạn (“thông tin người dùng”) sẽ được thu thập, sử dụng và chia sẻ liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng ecloudvalley.com và bất kỳ nội dung, tính năng, dịch vụ hoặc các dịch vụ khác mà ecloudvalley có thể cung cấp liên quan đến nó (gọi chung là “Trang web”). Cam kết bảo mật này cũng mô tả các lựa chọn và quyền của bạn liên quan đến việc sử dụng, truy cập và thu thập hoặc xóa thông tin người dùng của bạn. Vui lòng đọc chi tiết về sản phẩm cụ thể trong tuyên bố bảo mật này, cung cấp thêm thông tin có liên quan. Tuyên bố này áp dụng cho các tương tác của eCloudvalley với bạn và các sản phẩm eCloudvalley được liệt kê bên dưới, cũng như các sản phẩm eCloudvalley khác hiển thị tuyên bố này.

1. Chúng tôi là ai

(1) eCloudvalley là Đối tác tư vấn hàng đầu của AWS tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đám mây AWS hoàn chỉnh – tư vấn, di chuyển và các dịch vụ next-generation managed services.

Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo Chính thức của AWS cho các chuyên gia CNTT và các dịch vụ white-label managed services cho các nhà cung cấp dịch vụ CNTT khác nhau.

Toàn bộ CÔNG TY TNHH ECLOUDVALLEY DIGITAL TECHNOLOGY bao gồm eCloudvalley Technology Limited (Hồng Kông), Ecloudvalley Technology Inc (Philippines) và các công ty liên kết khác. (“ECloudvalley” “chúng tôi” “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”)

(2) Trang web, ứng dụng và nền tảng của eCloudvalley là phương tiện để eCloudvalley cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, bao gồm:

 • https://www.ecloudvalley.com/: Cung cấp thông tin về tất cả các hàng hóa và dịch vụ chính trong eCloudvalley.
 • Các ứng dụng mà eCloudvalley cung cấp.
 • Trang web chính thức, ứng dụng và nền tảng do các công ty liên kết khác của eCloudvalley vận hành.

Chúng tôi có quyền thêm hoặc sửa đổi các trang web và tên dịch vụ ở trên, và sẽ không có thông báo nào khác khi các thay đổi được thực hiện.

2. Dữ liệu Cá nhân Chúng tôi Thu thập

Thông tin chúng tôi thu thập được từ khách hàng giúp chúng tôi cá nhân hóa và liên tục cải thiện trải nghiệm eCloudvalley của bạn. Dưới đây là các loại thông tin chúng tôi thu thập được.

(1) Thông tin Bạn cung cấp cho Chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên trang Web của chúng tôi, tham gia vào các hoạt động quảng bá của chúng tôi, tham gia thành viên của trang web này, đặt hàng và sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ Web khác theo thời gian, dựa trên nhận dạng, cung cấp dịch vụ và các nhu cầu tiếp thị liên quan.

Ví dụ: (bao gồm, nhưng không giới hạn)

 • Danh mục nhận dạng: Tên, chức danh, số ID, địa chỉ nhà, số liên lạc, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, thông tin tài khoản khác và bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác
 • Danh mục tính năng: Tuổi, giới tính, ngày sinh, v.v.
 • Tình hình xã hội: Sở thích, giải trí, cách tiêu dùng, v.v.
 • Chuyên môn: giáo dục, kỹ năng chuyên gia, v.v.
 • Khác: Email, tin nhắn trang web, thông tin theo dõi hồ sơ tự động của hệ thống, v.v.

(2) Thông tin tự động: Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi. Ví dụ: giống như nhiều trang Web, chúng tôi sử dụng “cookie” và chúng tôi nhận được một số loại thông tin nhất định khi trình duyệt Web của bạn truy cập vào quảng cáo hoặc thông tin và nội dung khác do eCloudvalley.com cung cấp hoặc thay mặt cho các trang Web khác.

3. Sử dụng thông tin của bạn

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin người dùng là nâng cao trải nghiệm của bạn trên eCloudvalley, hỗ trợ eCloudvalley cải thiện các tính năng, hiệu suất và các yếu tố khác. Thông tin người dùng của bạn có thể được sử dụng cho các mục đích nêu dưới đây. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin người dùng của bạn mà không có cơ sở pháp lý hợp lệ để làm như vậy.

(1) Mục đích thu thập như sau:

Quản lý dịch vụ công nghệ kỹ thuật, tiếp thị, hợp đồng hoặc các vấn đề quan hệ pháp lý khác, quản lý khách hàng hoặc khách hàng và dịch vụ, kế toán và các dịch vụ liên quan, dịch vụ truyền thông, quản lý thông tin, quảng cáo hoặc quản lý hoạt động kinh doanh, khảo sát, điều tra, thống kê và phân tích nghiên cứu, dịch vụ tư vấn và mục đích cụ thể của thông báo từ chính phủ.

(2) Ví dụ: chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ cho phép chúng tôi thông báo cho bạn về các sản phẩm mới nhất, thông báo dịch vụ và tin tức mới nhất của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân để hỗ trợ chúng tôi phát triển, cung cấp và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để truyền các thông báo quan trọng, chẳng hạn như thông báo về tài liệu eCloudvalley hoặc sửa đổi các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có nghĩa vụ thông báo cho bạn về tất cả các thông báo.
 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích nội bộ, chẳng hạn như kiểm toán, phân tích và nghiên cứu dữ liệu, để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và giao tiếp với khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng phần cứng và phần mềm của nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để thực hiện các hoạt động trên.
 • Nếu bạn tham gia vào việc cung cấp các hoạt động tiếp thị, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để thực hiện các hoạt động.
 • Để nhắc nhở bạn rằng bạn có quyền tự do lựa chọn cung cấp dữ liệu (nhưng không theo quy định của pháp luật), nhưng nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan, bạn có thể không phải là thành viên và khách hàng của chúng tôi, hãy tận hưởng các dịch vụ từ eCloudvalley, nếu bạn không cung cấp thông tin chính xác đầy đủ, bạn có thể không được hưởng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc nhận được thông tin mới nhất.

4. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi nào, ở đâu và như thế nào

(1) Thời hạn: eCloudvalley sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt thời gian hiệu lực của dịch vụ hoặc bạn đã mua và trong vòng một năm sau khi hết hạn.

(2) Khu vực: Dữ liệu của bạn sẽ được thu thập trong khu vực đặt máy tính thu thập thông tin cá nhân của eCloudvalley, đặt các máy chủ Web tương đối và trong khu vực tiếp thị hoặc dịch vụ và hàng hóa của eCloudvalley.

(3) Các bên: công ty liên kết của eCloudvalley và các đối tác gia công phần mềm có liên quan. (ví dụ: đại lý, nhà phân phối, các nhà sản xuất cung cấp các luồng tài chính và hậu cần). Nếu dữ liệu được thu thập bởi eCloudvalley và các nhà sản xuất khác, dữ liệu đó sẽ được nêu trong hoạt động như một bộ sưu tập chung.

5. Cookies

(1) Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được trình duyệt web của bạn ghi vào ổ cứng của máy tính. Tệp cookie có thể chứa hoặc tự động thu thập thông tin, chẳng hạn như mã nhận dạng người dùng hoặc địa chỉ IP, mà một trang web sẽ sử dụng để theo dõi các trang và số lần bạn đã truy cập. Dữ liệu đọc từ các cookie này có thể được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và thông tin nhận dạng phi cá nhân (không phải PII).

(2) Bản thân cookie không giữ thông tin cá nhân như tên hoặc chi tiết ngân hàng của bạn. Và trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ không thể liên kết thông tin mà chúng tôi thu thập được bằng cách sử dụng cookie lại cho bạn. Tuy nhiên, nó có thể giúp chúng tôi tìm kiếm thông tin khi bạn đã đăng nhập hoặc giúp chúng tôi liên kết thông tin duyệt web của bạn với bạn và thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như khi bạn chọn đăng ký một dịch vụ, ebook hoặc bản tin.

(3) Bạn có thể kiểm soát cách bạn sử dụng cookie trong trình duyệt của mình. Nếu bạn muốn hạn chế hoặc chặn cookie được đặt bởi bất kỳ trang web nào – bao gồm cả trang web eCloudvalley, bạn nên thực hiện việc này thông qua cài đặt trình duyệt web cho mỗi trình duyệt web, mỗi thiết bị bạn sử dụng để truy cập internet. bạn xem xét việc bật cookie của mình, như thể bạn chọn vô hiệu hóa việc nhận cookie từ Trang web của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng hoặc hưởng lợi từ một số tính năng của Trang web, đặc biệt là các tính năng được thiết kế để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

6. Bảo mật và cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

(1) Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và sẽ không tiết lộ hoặc phân phối danh sách người dùng của chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào, cũng như sẽ không cho phép bất kỳ ai khác làm như vậy. Chúng tôi cũng nghiêm cấm nhân viên nội bộ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn một cách riêng tư.

eCloudvalley sẽ tuân theo mục đích thu thập và căn cứ vào tuyên bố này để sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm các biện pháp hành chính, kỹ thuật và thực tiễn, để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị mất, bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích và được bảo vệ khỏi bị truy cập, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy trái phép.

(2) Tiết lộ cho bên thứ ba:

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ trong eCloudvalley có thể được cung cấp với sự cộng tác của các đối tác chiến lược khác. Để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ này, chúng tôi phải cung cấp thông tin cá nhân cụ thể cho các nhà sản xuất có liên quan. Các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn nhận được sẽ dựa trên eCloudvalley và các đối tác với mỗi tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi. eCloudvalley sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ người thứ ba nào vì mục đích tiếp thị. Trừ khi những lý do sau:

 • Trong một số trường hợp, eCloudvalley, với tư cách là một nhóm doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo luật, thủ tục pháp lý, cơ quan công quyền, cơ quan chính phủ (bao gồm cả cơ quan cảnh sát) hoặc bên thứ ba cho rằng quyền của họ bị vi phạm đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên an ninh quốc gia, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các lợi ích công cộng quan trọng khác, sau khi đánh giá của chúng tôi là cần thiết hoặc phù hợp
 • Để thực hiện điều khoản của chúng tôi hoặc để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc người dùng, sau khi chúng tôi đánh giá cẩn thận và cho là cần thiết, chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập hoặc bán công ty, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển cho bên thứ ba có liên quan.
 • Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm: Khi bạn đang sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc để lại bình luận hoặc đăng bài viết trên trang web liên quan đến eCloudvalley. Thông tin cá nhân của bạn sẽ tiết lộ cho người dùng khác và những người dùng khác. Những người dùng khác có thể đọc, thu thập và sử dụng nó. Trong tình huống này, bạn phải tự chịu trách nhiệm về những gì bạn quyết định thể hiện. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào quyết định tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuy nhiên eCloudvalley không chịu trách nhiệm về các vấn đề do hành vi đó gây ra.

(3) Quyền riêng tư của AWS

eCloudvalley cung cấp một phần dịch vụ và sản phẩm từ AWS (Amazon Web Service Inc.). Dữ liệu được Dịch vụ AWS thu thập và trả lại cho chúng tôi có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng của các dịch vụ eCloudvalley, dịch vụ sản phẩm AWS và quá trình xử lý liên quan đến tài khoản AWS. Chúng tôi cũng cung cấp những dữ liệu này (không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân bạn) cho các đối tác công ty của chúng tôi để cải thiện dịch vụ eCloudvalley.

Để biết chính sách bảo mật mới nhất của AWS, vui lòng kiểm tra liên kết này:

https://aws.amazon.com/vi/privacy/

7. Quyền lợi của bạn là gì?

(1) Bạn có quyền biết dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi lưu giữ về bạn và truy cập dữ liệu đó. Bạn có quyền cập nhật dữ liệu cá nhân không đầy đủ, không chính xác, không cần thiết hoặc lỗi thời. Bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình và lấy bản sao dữ liệu của bạn. Bạn có quyền phản đối hoặc hạn chế xử lý trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi bạn cho rằng dữ liệu không chính xác hoặc hoạt động xử lý là bất hợp pháp. Bạn có quyền hủy đăng ký nhận các tin nhắn tiếp thị trực tiếp và yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc dựa trên các cơ sở pháp lý thuyết phục khác.

(2) Nếu bạn ở một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, bạn có quyền gửi khiếu nại về các hoạt động thu thập và xử lý dữ liệu của chúng tôi với cơ quan giám sát liên quan. Tuyên bố về quyền riêng tư này và các chính sách được liệt kê nhằm tuân thủ Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 (“Quy định chung về bảo vệ dữ liệu” hoặc “GDPR”) và cung cấp sự bảo vệ và chăm sóc thích hợp liên quan đến việc xử lý thông tin người dùng của bạn theo GDPR.

(3) Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi thư đến Dịch vụ khách hàng của eCloudvalley: Tầng 5, Số 9, Khu 3, Đường Nam Kinh Đông, Quận Trung Sơn, Đài Bắc.

(4) Bạn có thể sửa đổi hồ sơ hoặc mật khẩu của mình bất kỳ lúc nào và chúng tôi cũng sẽ nhắc bạn cập nhật tùy chọn hoặc thông tin liên hệ mới nhất theo thời gian để đảm bảo thông tin liên hệ và tùy chọn của bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn để bạn có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

8. Các vấn đề khác

(1) Mỗi trang web hoặc dịch vụ của eCloudvalley có thể có các quy tắc bảo mật chi tiết và cụ thể hơn. Tuyên bố này không loại trừ hiệu lực của các điều khoản chi tiết và cụ thể hơn.

(2) Tuyên bố về quyền riêng tư này đối với trang web của chúng tôi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2018. Tuy nhiên, trước những thay đổi trong môi trường xã hội, luật và quy định cũng như tiến bộ công nghệ, eCloudvalley có quyền sửa đổi bài viết này để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và thúc đẩy việc sử dụng hợp lý dữ liệu cá nhân. Thông báo và cập nhật sẽ được cung cấp cho bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét nào về tuyên bố bảo mật trang web này, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản.

Contact Us