Mẹo để trở thành công ty định hướng dữ liệu 2021-09-02T20:31:50+00:00

>>> Tải xuống Sách trắng

Mẹo để trở thành công ty định hướng dữ liệu

“Định hướng dữ liệu đã trở thành mục tiêu chung của nhiều công ty”, Mike Rollings, phó chủ tịch nghiên cứu tại Gartner cho biết.Ngày nay, nhiều công ty vật đang vật lộn để trở thành công ty định hướng dữ liệu.Chính xác công ty cần phải làm gì để trở thành công ty “định hướng dữ liệu”?

Trong Sách trắng này bạn sẽ biết:

  • Những vấn đề công ty hay gặp phải

  • Cách giải quyết những vấn đề này

  • Nền tảng dữ liệu toàn diện thế hệ mới

  • Chia sẻ trường hợp sử dụng

Download Whitepaper

Tips for Becoming a Data-Driven Company

EN - Campaign - Data-Driven Whitepaper (Tips for Becoming a Data-Driven Company)

Hãy theo dõi chúng tôi để nhận thông tin mới nhất!