Phi máy chủ 2021-09-07T10:50:12+00:00

PHI MÁY CHỦ

Phi máy chủ là gì?

Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể xây dựng và chạy một ứng dụng mà không cần bận tâm đến máy chủ từ cung cấp, mở rộng đến quản lý.Các nhà phát triển giờ đã có thể tập trung vào phát triển với kiến ​​trúc Phi máy chủ.Nhờ dịch vụ Đám mây, các nhà phát triển giờ đã có thể xây dựng nhiều loại ứng dụng khác nhau trong khi hoạt động backend của máy chủ, mở rộng quy mô, tính sẵn sàng, độ tin cậy và quản lý được đảm nhận bởi các nhà cung cấp dịch vụ Đám mây.Một trong những dịch vụ phi máy chủ phổ biến là AWS Lambda.

Lợi ích của phi máy chủ

management

Không cần máy chủ hay quản lý phiên bản

scalability

Tự động mở rộng theo sử dụng

Speed to develop and deployment

Tăng tốc phát triển và triển khai

Alarm

Chỉ trả tiền cho tài nguyên sử dụng

Infra

Tích hợp sẵn tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi

Dịch vụ phi máy chủ của AWS

Serverless services by AWS

Ví dụ về trường hợp sử dụng phi máy chủ – Ứng dụng web đơn giản

Serverless Use Case-Simple Web Application

Các trường hợp sử dụng phi máy chủ khác

Serverless Use Case-Web Applications

Ứng dụng web

 • Trang web tĩnh
 • Ứng dụng web phức tạp
 • Các gói cho Flask và Express
Serverless Use Case-Backends

Backend

 • Ứng dụng & dịch vụ
 • Di động
 • IoT
Serverless Use Case-Data Processing

Xử lý Dữ liệu

 • Thời gian thực
 • MapReduce
 • Batch
Serverless Use Case-Amazon Alexa

Amazon Alexa

 • Cung cấp ứng dụng hỗ trợ giọng nói
 • Bộ kĩ năng Alexa

Tự động hóa CNTT

 • Công cụ chính sách
 • Dịch vụ AWS mở rộng
 • Quản lý cơ sở hạ tầng

Bắt đầu phi máy chủ cùng eCloudvalley

Our Serverless Offerings-Re-enginnering

Tái cấu trúc
Tái cấu trúc ứng dụng từ có trạng thái (stateful) sang phi trạng thái (stateless)

Our Serverless Offerings-Development

Phát triển
Phát triển ứng dụng mới với kiến trúc phi máy chủ
Phát triển + cơ sở hạ tầng cùng lúc

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH PHI MÁY CHỦ CỦA BẠN