SAP Solutions 2021-09-07T16:53:11+00:00

Hoạt động kinh doanh thành công được xây dựng dựa trên việc hoạch định, quản lý và sử dụng tài nguyên hiệu quả cao.Hoạch định Tài nguyên Doanh nghiệp hay ERP hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các tài nguyên chính, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định chiến lược và hệ thống hóa các quy trình ra quyết định.Khi các doanh nghiệp ngày càng áp dụng công nghệ số, họ cần đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng CNTT của họ có đủ dung lượng để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ tạo ra từ các công nghệ tiên tiến.Tương tự, hệ thống ERP phải thích ứng với các xu hướng mới.Chúng phải được triển khai và tích hợp một cách an toàn, linh hoạt, theo hướng dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định.Hệ thống ERP đạt được những mục tiêu này sẽ là bệ phóng thành công cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn chuyển đổi số phải giải quyết ba thách thức sau:
1. Cơ sở hạ tầng hiện tại có thể hạn chế khả năng mở rộng và mất quá nhiều thời gian để lắp đặt các cơ sở mới, ngăn cản doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi chóng mặt trong ngành.
2. Để thích ứng thành công với những thay đổi chóng mặt trong ngành, doanh nghiệp phải mài giũa các lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác dữ liệu cấu trúc của họ.
3. Dữ liệu là tài sản quan trọng của doanh nghiệp.Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp một cách tự động và tuân thủ là vấn đề quan sống còn.

Để giúp doanh nghiệp của bạn giải quyết những thách thức này, eCloudvalley cung cấp giải pháp SAP IaaS tích hợp, một dịch vụ trích xuất dữ liệu quan trọng từ các giải pháp SAP nền tảng đám mây, tiến hành phân tích dữ liệu và sử dụng kết quả để giúp bạn xây dựng bộ khung cho chuyển đổi số.

Năm lợi thế chính của việc sử dụng các giải pháp SAP trên AWS.

彈性創造價值
Flexibility.
蛻變敏捷企業
Adaptability.
降低持有成本
Affordability.
基礎建設可靠安全
Reliability and safety.
合規
Compliance

Hành trình lên đám mây của SAP

GIAI ĐOẠN 1

Di chuyển SAP sang AWS.
      

 • Di chuyển giản đồ SAP (không phải bản nâng cấp)
 • Thời gian ngừng hoạt động gần bằng không khi di chuyển
 • Dịch vụ phục hồi sau thảm họa SAP

GIAI ĐOẠN 2

Đưa vào SysOps và DevOps.

 • Tích hợp tùy chỉnh các giải pháp SAP
 • Các công cụ tự động để vận hành, bảo trì và phân bổ tài nguyên SAP
 • Thiết kế và đưa vào khung SAP DevOps

GIAI ĐOẠN 3

Nâng cấp hệ thống SAP lên
S/4HANA

 • Kiến trúc tối ưu SAP trên Đám mây
 • Đưa vào SAP S/4HANA
 • Nâng cấp nền tảng công nghệ SAP

GIAI ĐOẠN 4

Phân tích dữ liệu lớn trên nền tảng SAP

 • Thiết kế và sáp nhập các giải pháp cho hồ dữ liệu SAP/không phải SAP
 • Tích hợp AWS IoT và SAP.Tiến hành phân tích dữ liệu
 • Sáp nhập khung để phân tích dữ liệu tự phục vụ

GIAI ĐOẠN 5

Sáp nhập AI vào hệ thống SAP

 • Xây dựng và sáp nhập mô hình AWS AI
 • Tích hợp hệ thống SAP và giải pháp AI

Tại sao nên chọn đội ngũ SAP của eCloudvalley?

AWS-Premier-Partner

Chúng tôi là đối tác giàu kinh nghiệm trong ngành công nghệ đám mây

eCloudvalley là đối tác tư vấn cao cấp của AWS ở Khu vực Đại Trung Hoa.Chúng tôi đã đạt được nhiều năng lực AWS, gồm MSP, Dữ liệu & Phân tích, Di động, IoT và kiến trúc tối ưu.Chúng tôi đã phục vụ hàng ngàn khách hàng với dịch vụ di chuyển sang đám mây, DevOps, giải pháp Dữ liệu, dịch vụ bộ chứa, dịch vụ điện toán phi máy chủ, giải pháp SAP.Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng.

AWS Certification

Chúng tôi sở hữu năng lực cung cấp hỗ trợ kĩ thuật toàn diện.

eCloudvalley cung cấp hỗ trợ kĩ thuật từ đầu đến cuối, bao gồm xây dựng bộ khung cho SAP, vận hành và bảo trì SAP BASIS, tự động hóa SAP và vận hành đám mây AWS và công cụ bảo trì.Khách hàng sử dụng dịch vụ chúng tôi cung cấp để cải thiện giá trị hệ thống SAP của họ và giảm TCO (Tổng chi phí sở hữu) cho các giải pháp SAP.

deployments on AWS

Chúng tôi giúp khách hàng tham gia chuyển đổi số.

eCloudvalley cung cấp dịch vụ toàn diện hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số.Chúng tôi giúp các doanh nghiệp sáp nhập kiến trúc dữ liệu mới và cung cấp công nghệ mới có thể tích hợp sâu sắc với các giải pháp SAP, cho phép khách hàng tận hưởng giá trị mới mà dữ liệu SAP có thể mang lại.

Ứng dụng khác

Dùng dữ liệu để thu thập hiểu biết

ĐỌC THÊM

Xây dựng hệ thống tùy chỉnh

ĐỌC THÊM

Tận dụng sức mạnh của IoT

ĐỌC THÊM

Trí tuệ doanh nghiệp

ĐỌC THÊM

Câu chuyện thành công

伊雲谷協助搬遷及部署 SAP S/4 HANA 至 AWS 雲端平台​,這也是台灣首起遷移 SAP S/4 HANA 至 AWS 的成功案例,此外,伊雲谷更提供顧問服務及技術支援,協助優化 AWS 雲端關鍵業務應用的功能和提升整體營運效能。​

RooHsing

eCloudvalley giúp RooHsing chuyển đổi dữ liệu và cài đặt hệ thống ERP sang SAP S/4HANA trên AWS. Nhờ AWS, RooHsing có thể đối phó với thị trường năng động nhanh hơn và ra quyết định kinh doanh chính xác hơn.

ĐỌC THÊM

Build your customized SAP solution

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI