HƯỚNG DẪN TĂNG TỐC QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2021 2022-02-16T11:29:14+00:00

Tải xuống eBook >>>

[TẢI EBOOK MIỄN PHÍ]

HƯỚNG DẪN TĂNG TỐC QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2021

Khi các doanh nghiệp ở APAC bước vào một giai đoạn thay đổi và tăng trưởng mới – giai đoạn ít được định nghĩa bởi đại dịch hơn – các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thông minh đang triển khai một loạt các chiến lược để tăng cường một loạt các năng lực mới.Đám mây và chuyển đổi số là trọng tâm của cẩm nang này.

eBook này, được xây dựng với sự hợp tác giữa AWS và eCloudvalley, một trong những đối tác tư vấn cao cấp đầu tiên của AWS tại Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, sẽ đề cập đến những lợi ích của chiến lược SAP trên AWS từ cả quan điểm kinh doanh và CNTT.Nó cũng đóng vai trò là một lộ trình cho thấy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp năng động và có tầm nhìn xa đã vượt qua thử thách thực hiện chiến lược SAP trên AWS như thế nào để đạt được mục tiêu của mình.

Tải xuống hướng dẫn
Tăng tốc 2021

VN-Asset Download: SAP 2021 Ramp-Up