Cẩm Nang 4 Chiến Lược Với SAP 2021-11-11T17:10:23+00:00

Tải xuống cẩm nang >>>

[TẢI XUỐNG CẨM NANG]

CẨM NANG 4 CHIẾN LƯỢC

Đại dịch nhấn mạnh các tổ chức kinh doanh cần phải củng cố và phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Các doanh nghiệp đang ưu tiên xây dựng doanh nghiệp theo chiến lược tăng doanh thu.McKinsey cho biết, rào cản quan trọng đối với sự thành công của chiến lược này là khả năng mở rộng quy mô.Điều này ít thách thức hơn với các tổ chức đã chuyển khối lượng công việc SAP sang AWS.

Với SAP trên AWS, các doanh nghiệp không còn bị kìm hãm bởi các nút thắt cơ sở hạ tầng và có thể nhanh chóng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.eCloudvalley có thể giúp tạo ra một con đường trơn tru, nhanh chóng đến khả năng mở rộng và tính linh hoạt mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tìm kiếm.

Tải xuống
CẨM NANG 4 CHIẾN LƯỢC

VN-Asset Download: SAP Infographics (4-Pronged Playbook)