On-Demand Chiến lược dịch chuyển SAP lên AWS 2021-12-28T14:24:10+00:00

On-Demand Chiến lược dịch chuyển SAP lên AWS

  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt – Anh

  • Đối tượng nên tham dự: CEOs, CTOs, COOs, CFOs, IT Directors, ERP Project Manager, Business Executives

“Sự hài lòng của khách hàng ngày càng tăng lên khi họ chạy SAP trên AWS. Tiết kiệm chi phí là động lực chính để họ thực hiện dịch chuyển SAP lên AWS, 96% khách hàng cho biết tổng chi phí sở hữu (TCO) giảm và tiết kiệm trung bình tổng thể là 26%. Ngoài ra, khách hàng cũng cho biết việc chạy SAP trên AWS mang lại lợi ích kinh doanh mạnh mẽ bên cạnh việc tiết kiệm chi phí ngay lập tức” – theo IDG Research.

Việc áp dụng đám mây để chuyển đổi thành những doanh nghiệp thông minh, đổi mới mô hình kinh doanh tiên tiến, có thể đáp ứng thị trường nhanh hơn và đạt hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh đã thôi thúc các nhà quản lý doanh nghiệp cân nhắc làm sao để nhanh chóng di chuyển SAP lên AWS càng sớm càng tốt.

Chương trình sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Nắm bắt được lợi ích cốt lõi của việc dịch chuyển SAP lên AWS
  • Hiểu rõ quá trình để bắt đầu xây dựng chiến lược dịch chuyển SAP lên AWS
  • Tìm ra các chiến lược phù hợp riêng biệt cho chính doanh nghiệp của bạn khi bắt đầu dịch chuyển SAP lên AWS

Highlights

  • Miễn phí 03 tháng AWS credit để thử nghiệm SAP trên AWS
  • Chiết khấu 30% dịch vụ Professional Services từ eCloudvalley

Khách mời

Vân Lê
Territory Account Manager
Amazon Web Service (AWS)

Eric Pan
Business Development Manager, ASEAN / SAP on AWS

eCloudvalley

Truy cập on-demand webinars ngay bây giờ

VN - On-Demand - SAP on AWS