Dịch vụ quản trị hệ thống tiêu chuẩn mới 2021-09-14T16:24:53+00:00

Dịch vụ quản trị hệ thống tiêu chuẩn mới

Dịch vụ quản trị hệ thống tiêu chuẩn mới là gì?

Công nghệ đám mây đang cách mạng hóa các mô hình CNTT truyền thống theo nhiều cách khác nhau, từ cơ sở hạ tầng CNTT đến phương pháp luận phát triển, thậm chí kích hoạt văn hóa kinh doanh bên trong tổ chức.Xu hướng đám mây tạo ra một loại yêu cầu cung cấp dịch vụ CNTT mới gọi là dịch vụ được quản lý thế hệ mới..

Dịch vụ được quản lý: Khác biệt giữa truyền thống và đám mây

Đối với cơ sở hạ tầng CNTT truyền thống tại chỗ.
Dịch vụ được quản lý truyền thống thường tập trung vào:
 • Quản lý bản vá
 • Quản lý thay đổi
 • Quản lý sự cố
 • Kinh doanh liên tục
 • Bảo mật
 • Quản lý truy cập v.v.
Với yêu cầu thay đổi kinh doanh chú trọng thời hạn đưa ra thị trường, tính linh hoạt, khả năng mở rộng, v.v.Ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ đám mây để đối phó với những thách thức kinh doanh mà cơ sở hạ tầng tại chỗ không thể đáp ứng.Do đó, dịch vụ được quản lý thế hệ mới phát triển từ đám mây với tiêu chuẩn mới về quản lý và vận hành tài nguyên đám mây, chú trọng
 • Môi trường CNTT tự động hóa cao
 • Đề cao văn hóa DevOps/DevSecOps
 • Dịch vụ thông minh
 • Hỗ trợ môi trường chứa hóa
 • Hỗ trợ kiến trúc phi máy chủ

Dịch vụ quản trị hệ thống tiêu chuẩn mới ECV

Là đối tác đám mây AWS, chúng tôi hiểu rất rõ cách vận hành đám mây và đã cung cấp dịch vụ quản lý uy tín của mình cho hơn 500 khách hàng.

Giá trị cung cấp – 5 giá trị chính

Our 5 key values: Operation Excellence/ Cost Optimization/ Performance Improvement/ Security enhancement/ Fault Tolerance

Cách thực hiện – 3 phương pháp

Our 3 approaches: Automation/ Visibility/ Standardization through the cloud management platform developed by eCloudvalley

Sự phát triển của dịch vụ được quản lý

Traditional MSP Next Generation MSP
Focus Run and operate focus Design, architect, automate
Solutions Hardware based solutions Cloud and software based solutions
Operations Centralized operations Distributed operations and resources
SLAs Device based SLAs Solution/ Application based SLAs
Management Complex, manual change management DevOps, CI/CD self-healing solutions, infrastructure as code
Monitoring Static monitoring with fixed thresholds Dynamic monitoring, anomaly detection, machine learning
Security Security risk mitigation Security by design, continuous compliance
Provider Outsourcing vendor Trusted advisor and partner

Sơ lược về MSP của chúng tôi

Our MSP Fast Facts-Managed 20000+ instances

Quản lý hơn 20.000 phiên bản

Our MSP Fast Facts-ISO 27001 & ISO 27017

ISO 27001 và ISO 27017

Dịch vụ được quản lý kiểm chứng AWS

YÊU CẦU DEMO