Dịch chuyển 2021-09-14T16:23:16+00:00

Dịch chuyển

Dịch chuyển sang đám mây dễ dàng và nhanh chóng với eCloudvalley

Dịch chuyển sang đám mây

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ các doanh nghiệp chuyển đổi khối lượng công việc sang AWS vì nhiều lợi ích kinh doanh khác nhau như tiết kiệm chi phí, linh hoạt trong kinh doanh và trả nợ kĩ thuật. Dịch chuyển sang đám mây, đặc biệt là những di chuyển quy mô lớn đòi hỏi phải lên kế hoạch cẩn thận.
Dịch chuyển dữ liệu thành công thường đi theo một hành trình Dịch chuyển tương tự.
Migration methodology

Sơ đồ Dịch chuyển Ứng dụng (6R)

Dịch vụ Dịch chuyển của chúng tôi

Đánh giá & lập kế hoạch

MRA (Đánh giá mức độ sẵn sàng Dịch chuyển)
Việc đánh giá mức độ sẵn sàng di chuyển dựa theo Khung áp dụng Đám mây AWS (Cloud Adoption Framework) và đánh giá năng lực đám mây, khả năng và cam kết của tổ chức bạn.Sau khi đánh giá, eCloudvalley cung cấp báo cáo đánh giá kèm đề xuất hành động và bảng kê công việc (SOW) cho Giai đoạn MRP.

MRP (Lập kế hoạch sẵn sàng Dịch chuyển)
Xác minh năng lực nền tảng tại chỗ để di chuyển và vận hành, bao gồm: triển khai landing zone, thiết kế mô hình vận hành và thiết kế bảo mật & tuân thủ.

CCoE (Trung tâm đám mây xuất sắc)

  • Dùng quản lý thay đổi tổ chức có chủ đích và có mục tiêu để thay đổi văn hóa và chuẩn mực của công ty.
  • Đề cao tư duy thay đổi. Dự kiến ​​sẽ có những thay đổi về ứng dụng, hệ thống CNTT và hướng kinh doanh.
  • Tận dụng đào tạo đám mây.(Tìm hiểu thêm về Kiến trúc trên AWS)

Dịch chuyển

  • Quyết định sơ đồ di chuyển và thiết kế đám mây cho mỗi ứng dụng, chọn công cụ di chuyển khối lượng công việc và dịch chuyển ứng dụng theo danh sách ứng dụng ưu tiên
  • Thiết kế tài liệu cho các ứng dụng chạy trong môi trường đích
  • Dịch chuyển, tích hợp, xác thực và cắt chuyển ứng dụng

Quản lý & tối ưu hóa

  • Quản lý hiệu suất với nền tảng quản lý đám mây tự động – Atlas
  • Tối ưu hóa liên tục: đánh giá được kiến trúc tối ưu với báo cáo cho tối ưu hóa chi phí và hiệu suất

Giải pháp di chuyển của eCloudvalley

Hơn 1.000 lần triển khai Dịch chuyển trên AWS

Migration Competency

Năng lực Dịch chuyển AWS

Customer

Đội ngũ kiến trúc sư tư vấn Dịch chuyển toàn diện

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Our Customer - Payeasy

Payeasy

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐÁM MÂY CỦA BẠN