Top 5 Things You Need to Know Before You Migrate Your Datacenter to AWS 2021-09-02T20:29:39+00:00

>>> Tải xuống Sách trắng

5 điều đầu tiên bạn cần biết trước khi di chuyển trung tâm dữ liệu sang AWS

Di chuyển lên đám mây là một xu hướng được nhiều công ty thực hiện với mong muốn “cải thiện kinh doanh”.Nhưng điều đó thực sự có nghĩa gì?  

Di chuyển sang đám mây là một quá trình rất vất vả ngay cả với những chuyên gia CNTT lão luyện.Nó càng vất vả hơn khi bắt đầu từ số không.Tài liệu này sẽ chỉ ra những nguyên tắc cốt lõi của quá trình di chuyển lên đám mây.Chúng ta sẽ tìm hiểu LÝ DO TẠI SAO các công ty muốn di chuyển sang đám mây.LÀM SAO để bắt đầu di chuyển lên đám mây.Bạn cần chú ý GÌ khi di chuyển lên Đám mây… và cuối cùng là, bạn có thể xin hỗ trợ Ở ĐÂU trong hành trình đám mây của mình.​​​​​​​​

Trong Sách trắng chúng tôi sẽ bao quát

  • Lý do tại sao các công ty lại di chuyển sang AWS

  • Làm sao để bắt đầu hành trình di chuyển

  • Nguyên tắc và quy trình di chuyển sang đám mây

  • Nơi hỗ trợ hành trình di chuyển sang đám mây

Tải xuống Sách trắng

5 điều đầu tiên bạn cần biết trước khi di chuyển trung tâm dữ liệu sang AWS

EN - Campaign - Migration Whitepaper

Hãy theo dõi chúng tôi để nhận thông tin mới nhất!