LÀM SAO ĐỂ CẢI THIỆN HỆ THỐNG IOT HIỆU QUẢ, AN TOÀN VÀ ĐƠN GIẢN HƠN?

IoT hiện đã trưởng thành, ngành công nghiệp nào cũng có một số nghiên cứu điển hình được chia sẻ công khai.Đối với phát triển doanh nghiệp và CNTT, điều đó có nghĩa là họ phải đối mặt với một thách thức mới để xây dựng một hệ thống IoT an toàn hơn, đơn giản và hiệu quả hơn nhưng cũng phải đáp ứng nhu cầu thị trường.Nó trở thành một bài học mới mà tất cả các doanh nghiệp cần học hỏi.

Các dịch vụ dựa trên đám mây xây dựng một mạng IoT an toàn

Bảo vệ dữ liệu và phòng chống tấn công mạng trở thành một công việc đơn giản nhờ sử dụng các dịch vụ dựa trên đám mây, cụ thể là AWS IoT Core, AWS IoT Device Defender, Trusted Advisor, Amazon GuardDuty, AWS Config và Amazon FreeRTOS.Những dịch vụ này củng cố thiết bị, tăng cường xác thực người dùng và bảo mật P2P cũng như giám sát truy cập.

Sử dụng tài nguyên tự động và linh hoạt

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ như AWS IoT Device Management và AWS IoT Events để tự động giám sát việc sử dụng tài nguyên của cảm biến và phản hồi tín hiệu của cảm biến.Bạn có thể sử dụng Amazon SNS, Amazon SQS và Amazon Kinesis để xây dựng các kiến ​​trúc phi máy chủ có khả năng mở rộng cao và tính sẵn sàng cao, nhờ đó giảm chi phí không cần thiết và tối ưu việc sử dụng tài nguyên.

Tích hợp SAP S/4HANA và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định

Tích hợp các hệ thống nhà máy thông minh, kho thông minh và bảng chấm công thông minh, AWS IoT Greengrass và AWS Lambda cho phép giao dịch tự động vào SAP S/4HANA qua MQTT Protocol, Odata và RFC.Hơn nữa, có thể tạo báo cáo tổng hợp bằng kho dữ liệu và phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định cùng với AWS IoT SiteWise và Amazon SageMaker.

雲端服務驅動物聯價值

2021-09-03T13:04:47+00:00 2019/11/26 |Insights|