KỶ NGUYÊN CỦA DOANH NGHIỆP THÔNG MINH ĐANG ĐANG ĐẾN, KHỞI ĐẦU VỚI ECLOUDVALLEY!

Năm 2020, công ty chuyển dần từ Chuyển đổi số sang Doanh nghiệp Thông minh, sử dụng tốt công nghệ tiên tiến nhất, biến hiểu biết kinh doanh thành hành động ngay lập tức, và xây dựng sự đổi mới và quy trình quyết định dữ liệu tự động.Nhờ thế, công ty có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn và mở rộng mô hình kinh doanh mới.

Ra quyết định bằng kiến ​​thức chuyên môn

Chuyển đổi kinh nghiệm ngành và kiến ​​thức lĩnh vực chuyên môn, chẳng hạn như chi phí của một số nguyên liệu thô nhất định trong một mùa nhất định, thành các thông số mô hình để xây dựng các mô hình AI cung cấp dữ liệu thời gian thực để tối ưu hóa việc ra quyết định.

Nâng cao hiệu quả và năng suất

Xác thực độ chính xác của dữ liệu hệ thống SAP với sự trợ giúp của các chatbot hỗ trợ AI và tự động hóa trong thời gian thực.Nó giúp giảm thời gian và công sức khắc phục sự cố bằng cách ngăn ngừa các lỗi thường gặp vốn cần nhiều sức người giữa các hệ thống.

Dự báo sản xuất chính xác

Đào tạo mô hình dữ liệu với các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như đơn đặt hàng, kho nguyên vật liệu, dự báo thời tiết và dữ liệu vận tải.Máy học đưa ra dữ liệu có lợi, cụ thể là sự kết hợp hiệu quả giữa nhà cung cấp vật liệu và ngày giao hàng, có thể đẩy nhanh việc lập kế hoạch và lịch trình sản xuất chính xác.

智慧企業

2021-09-03T10:43:54+00:00 2019/11/26 |Insights|