Chuyển đổi Số 2021-09-07T16:48:39+00:00

Chuyển đổi Số (DX) là hành trình tối ưu hóa các quy trình kinh doanh để đổi mới sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh bằng cách tận dụng công nghệ số.Một chuyển đổi thành công sẽ đưa trải nghiệm khách hàng, quy trình vận hành, tuyên bố giá trị và văn hóa kĩ thuật số vào trong việc quản trị chiến lược.

Trong môi trường luôn thay đổi, mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp trở thành một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến thành công của họ.Doanh nghiệp nào không đủ trưởng thành trong phát triển số sẽ đối diện với vận hành thiếu hiệu quả, thiếu linh hoạt và không có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp mới.Những điều này dẫn đến việc mất khách hàng, vận hành thất bại và mất kết nối chuỗi cung ứng.

eCloudvalley cho phép doanh nghiệp và xã hội thực hiện chuyển đổi số và thúc đẩy sự đổi mới cho doanh nghiệp.

Đám mây hóa doanh nghiệp là cột mốc của chuyển đổi số

eCloudvalley tích lũy năng lực số hóa doanh nghiệp thông qua thiết kế kiến ​​trúc, triển khai, dịch vụ được quản lý và đào tạo chuyên nghiệp.
Do đó, khách hàng có thể thoát khỏi gánh nặng về bảo trì cơ sở hạ tầng và có thể tập trung hơn vào việc phát triển đường cong thứ hai.

Có một số hạng mục cần thiết để tạo nên mô hình kinh doanh đổi mới và ưu tiên cao nhất là di chuyển hệ thống lõi lên đám mây và “tối ưu hóa hiệu suất quản lý”. Hơn nữa, doanh nghiệp còn có thể tăng cường năng lực ra quyết định và hiệu quả kinh doanh nhờ tận dụng dữ liệu để cải thiện các mô hình phân tích thời gian thực.

Doanh nghiệp có thể khám phá những hiểu biết sâu sắc kinh doanh mới bằng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm trong ngành.Với thế mạnh R&D và các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, eCloudvalley cam kết mang đến tầm nhìn chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp.

Năm khía cạnh của đổi mới đám mây

Hệ thống lõi trên đám mây

 • Nhập đám mây S/4 HANA
 • Bảo trì hệ thống
 • Tùy chỉnh hệ thống

Dữ liệu lớn

 • Hồ dữ liệu
 • Kho dữ liệu
 • Trung tâm dữ liệu
 • Khai phá dữ liệu
 • Trực quan hóa doanh nghiệp

Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo

 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
 • Lắng nghe mạng xã hội & phân tích
 • Tự động hóa quy trình bằng Robot (RPA)
 • Công cụ đề xuất dự đoán

Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng

 • Hệ thống quản lý khách hàng (CRM)
 • Quản lý Ommi-channel
 • Trung tâm dữ liệu khách hàng
 • Marketing chính xác

Đào tạo tài năng đám mây

 • Đào tạo AWS chính thức
 • Đào tạo ứng dụng công nghiệp eCloudture

Hành trình chuyển đổi số – Những câu chuyện thành công

THUẬT TOÁN AMAZON DEEPAR KIỂM SOÁT HÀNG TỒN KHO CHÍNH XÁC

Việc dự đoán chính xác về thời gian giao hàng và tình trạng bán hàng của các sản phẩm vệ sinh và thuốc khác nhau giúp tối ưu hóa chi phí hơn 30%.Khách hàng không chỉ tiết kiệm được phí lưu kho cao mà còn tránh tình trạng hàng hóa bị hết hạn.​​​

CÔNG TY NIÊM YẾT MAY MẶC LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Với việc lập hồ dữ liệu và phân tích thời gian thực, quá trình phân tích dữ liệu rút ngắn từ vài tuần xuống còn 0,5 ngày và tăng hơn 90% hiệu quả.Đồng thời, việc tích hợp dữ liệu hành vi người tiêu dùng từ hơn 30 thương hiệu trực thuộc công ty giúp họ đạt được lựa chọn địa điểm và tránh giảm giá sản phẩm cũng như tỷ lệ trả hàng.

DỰ ĐOÁN CHÍNH XÁC NHU CẦU BÁN HÀNG TRONG TƯƠNG LAI

Quy trình mua nguyên vật liệu được tối ưu hóa và khách hàng vẫn có trải nghiệm mua sắm trọn vẹn.Bằng cách dự báo giá nguyên vật liệu và khung giá, eCloudvalley giúp doanh nghiệp thành lập những phương pháp đánh giá có thể xác minh và đưa ra quyết định kinh doanh.

DỰ BÁO KHUNG GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU

Bằng cách tận dụng công nghệ máy học để dự đoán bán hàng trong tương lai và ước tính hàng tồn kho, eCloudvalley đã thành công đạt được tỷ lệ chính xác 80% trong dự báo mua sắm và bán hàng và giảm hiệu quả sai sót của con người.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG THÔNG MINH & KHÁM PHÁ HIỂU BIẾT SÂU SẮC TỪ PHẢN HỒI SẢN PHẨM

Khách hàng tìm ra mối liên hệ giữa dịch vụ khách hàng và các đề xuất sản phẩm và có phản hồi sản phẩm tức thời để phát hiện ra dòng sản phẩm lỗi bằng các mô hình phân tích cảm tính với tài nguyên hạn chế.

Giải pháp đám mây chuyên nghiệp để xây dựng kiến trúc chuyển đổi một cửa.

Phương thức quản lý và sử dụng SAP mới

SAP solution

Phương thức ra quyết định mới dựa trên dữ liệu

Data Solution

Tạo mô hình kinh doanh mới với AI

AI solution

Nâng cấp nhân tài và đào tạo đám mây

AWS Training
Liên hệ với chúng tôi