DevOps 2021-09-03T16:15:39+00:00

DevOps

DevOps là gì?

DevOps là một văn hóa.Nó là sự kết hợp giữa Phát triển và Hoạt động nhằm cải thiện sự hợp tác, giao tiếp và phối hợp, giúp tăng cường tính linh hoạt cho doanh nghiệp nhờ phá vỡ tính tách biệt giữa các phòng ban/bộ phận khác nhau trong tổ chức như từ xưa đến nay.
(Đọc thêm: Tăng tốc đổi mới: DevOps)
DevOps is a term combined by Development and Operations and it is the latest evolution in a history of changes to software development.

Hiệu suất CNTT với DevOps

Tần suất triển khai

0x

thường xuyên hơn

Tổng thời gian thay đổi

0x

nhanh hơn

Thời gian trung bình để hồi phục (MTTR)

0x

nhanh hơn

Tỷ lệ thay đổi thất bại

0x

giảm

Công việc phát sinh
và thời gian làm lại

0%

giảm

Tập trung thời gian
cho dự án mới

0%

tăng

Dịch vụ DevOps của chúng tôi

Vì DevOps là một sự thay đổi về văn hóa nên trước tiên chúng ta phải hiểu các hoạt động CNTT hiện tại của doanh nghiệp, họ mong muốn đạt được điều gì, người sở hữu cổ phần là ai, nền tảng công nghệ hiện tại, v.v. để đề xuất lộ trình DevOps.Các dịch vụ DevOps của chúng tôi tuân theo kiến trúc CALMS.Chúng tôi sẽ tiếp cận và hướng dẫn khách hàng của mình đi qua 5 mảng: Văn hóa, Tự động hóa, Tinh gọn, Đo lường và Chia sẻ.
Our DevOp services follow with CALMS framework: Culture

Văn hóa

Our DevOp services follow with CALMS framework: Automation

Tự động hóa

Our DevOp services follow with CALMS framework: Lean

Tinh gọn

Our DevOp services follow with CALMS framework: Measurement

Đo lường

Our DevOp services follow with CALMS framework: Sharing

Chia sẻ

  • Đánh giá mức độ sẵn sàng của DevOps với nhận dạng ứng dụng “người đi đầu”
  • Quản lý kiểm soát nguồn (SCM)
  • Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục (CI/CD)
  • Cung cấp cơ sở hạ tầng tự động
  • Quản lý cơ sở hạ tầng tự động
  • Kiểm tra tự động
  • Giám sát và phân tích liên tục
BẮT ĐẦU VỚI CÁC GIẢI PHÁP DEVOPS