Tải xuống Sách trắng >>>

Cách xây dựng nền tảng phân tích thế hệ mới với hồ dữ liệu trên AWS

Các công ty đã quen với các hoạt động kinh doanh thông thường của họ và những giá trị dữ liệu giao dịch kinh doanh thông thường có thể mang lại, nhưng với xu hướng DỮ LIỆU LỚN, các công ty rất quan tâm đến việc khai thác giá trị kinh doanh vô hình từ dữ liệu họ đang có cũng như dữ liệu có sẵn trên thị trường.Dữ liệu lớn là động lực lớn cho sự phát triển của chủ sở hữu nhưng không nhiều người thành công với nó.

Trong Sách trắng này bạn sẽ biết:

  • Giá trị của dữ liệu và tại sao doanh nghiệp cần nó

  • 3 thách thức thường gặp trong phân tích dữ liệu và giải pháp

  • Khái niệm hành trình dữ liệu toàn diện trên Đám mây

  • Kiến trúc trên AWS cho nền tảng phân tích dữ liệu

How to Build Next Generation Analytic Platform with Data Lake on AWS

Tải xuống Ngay!

EN - Campaign - Data Solutions Whitepaper