DỮ LIỆU LÀ DẦU MỎ MỚI.

Nhà toán học người Anh Clive Humby (2006)

Năm 2009, Forbes cho rằng dữ liệu và thông tin là loại tiền tệ toàn cầu mới.Có nghĩa là chúng ta không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của dữ liệu.Nó thúc đẩy mọi hành động và cũng là huyết mạch mọi tổ chức.Các dịch vụ AWS có thể giúp chuyển dữ liệu khổng lồ thành thông tin hữu ích.

Tận hưởng các lộ trình trích xuất dữ liệu tùy biến

Bạn có thể tiến hành phân tích dữ liệu SAP để xác định các biến số như thời tiết và giá cả tương lai ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp.Bạn có thể sử dụng dịch vụ phát trực tuyến thời gian thực AWS để tiến hành xác minh, tích hợp, trích xuất và lập mô hình dữ liệu.Phí bạn phải thanh toán được liên kết với luồng dữ liệu.Nói cách khác, bạn chỉ phải trả tiền cho cái bạn sử dụng, giảm đáng kể chi phí triển khai cơ sở hạ tầng.

Khai thác nguồn dữ liệu vô hạn

Một khi đã bắt đầu khai thác khả năng lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu linh hoạt do AWS cung cấp, bạn sẽ không còn phải suy đoán lượng dữ liệu mình sẽ sử dụng và chi tiêu quá mức do phán đoán sai.Giải pháp hồ dữ liệu của AWS có thể được sử dụng để lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ và có thể được tích hợp với SAP HANA để tạo ra hệ thống truy vấn liên kết, giúp giảm chi phí sở hữu hệ thống phân tích khổng lồ.

Khám phá các giá trị mới thông qua phân tích dữ liệu tự phục vụ

Bạn có thể xây dựng mô hình dữ liệu để tự chạy phân tích theo nhu cầu cụ thể của mình, giảm chi phí báo cáo phân tích lặp lại và đẩy nhanh quá trình báo cáo.Bạn có thể chỉ cần trích xuất dữ liệu quan trọng có lợi cho việc ra quyết định của bạn.Do đó, việc cắt giảm chi phí sở hữu từ hệ thống bảng điều khiển và báo cáo không còn là một phép màu.AWS cho phép bạn mở rộng hoặc thu nhỏ dung lượng tài nguyên theo nhu cầu thực tế.

 資料玩轉與洞察.

2021-09-03T10:48:06+00:00 2019/11/25 |Insights|