The Unbeatable Capabilities & AWS Data & Analytics Services 2022-02-16T12:08:16+00:00

Tải xuống eBook >>>

[TẢI XUỐNG EBOOK]

The Unbeatable Capabilities &
AWS Data & Analytics Services

Khi ảnh hưởng của công nghệ trong mọi lĩnh vực ngày càng mở rộng, nó tạo ra khối lượng dữ liệu khổng lồ có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về chủ đề này. Trong 10 năm qua, điều này đã dẫn đến sự bùng nổ trong lĩnh vực dữ liệu.

Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu phải đi kèm với phân tích dữ liệu để có được những hiểu biết sâu sắc về việc ra quyết định. Phân tích dữ liệu hỗ trợ các công ty và các lĩnh vực hiểu được lượng lớn dữ liệu để phát triển và hưng thịnh. Đầu tư vào phân tích có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại của một công ty trong hiện tại và tương lai.

eBook này sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm về phân tích dữ liệu, nhiều dạng khác nhau của nó, cũng như ý nghĩa và lợi thế của nó.

Tải xuống The Unbeatable Capabilities & AWS Data & Analytics Services

VN-Asset Download: DA Gated Asset eBook