Câu chuyện thành công 2021-09-03T13:01:04+00:00

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Dự báo doanh thu thanh toán

PureTech đã khởi động dự án AI đầu tiên của mình, đưa AI vào quy trình làm việc ban đầu để tận dụng dữ liệu người tiêu dùng và cung cấp các ứng dụng được cá nhân hóa và hiệu quả hơn nhằm tăng doanh thu cho công ty và các khách hàng viễn thông của công ty.

ĐỌC THÊM

Số hóa cơ sở hạ tầng

Gói hỗ trợ 24/7 dịch vụ được quản lý thế hệ mới của eCloudvalley giúp AISA hoạch định kiến ​​trúc cho cơ sở hạ tầng AWS, đánh dấu các ứng dụng AWS cần thiết cho dự án đám mây của họ.

ĐỌC THÊM

Tăng tốc thanh toán

eCloudvalley tối ưu hóa tập lệnh Glue hiện tại để cải thiện hiệu suất chạy; phát triển 4 đến 5 đồ thị không chu trình có hướng (DAG) cho đường ống và điều phối dữ liệu và hơn thế nữa.

ĐỌC THÊM

Phân tích tài năng hiệu quả

eCloudvalley cung cấp giải pháp hồ dữ liệu AMPOS để giải quyết nhu cầu xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu ngày càng tăng.Hồ dữ liệu tăng tốc đổi mới các sản phẩm của AMPOS và mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

ĐỌC THÊM

Trải nghiệm làm đẹp AI & AR

eCloudvalley giúp Perfect Corp.xây dựng phần mềm SaaS trên AWS, cho phép tối ưu hóa chi phí 25%, chứng minh sự tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu toàn cầu (GDPR) và mở rộng quy mô toàn cầu mà không làm gián đoạn hoạt động của khách hàng hiện tại.

ĐỌC THÊM

Di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle

Case Study - Payeasy

eCloudvalley giúp Payeasy di chuyển môi trường hoạt động cục bộ sang AWS, giúp dịch chuyển chi phí dành cho máy móc vật lý truyền thống và nhân lực bảo trì sang việc phát triển ứng dụng có giá trị kinh doanh hơn.

ĐỌC THÊM

Triển khai DevOps

Case Study - TVBNMG

eCloudvalley cung cấp các giải pháp tối ưu hóa sử dụng AWS và thúc đẩy văn hóa DevOps trong TVBNMG.Dự án này giúp TVBNMG phát triển quy trình làm việc CI/CD giúp tăng tính hiệu quả và tính linh hoạt.

ĐỌC THÊM

Di chuyển sang SAP S/4 HANA

Case Study - Roohsing

eCloudvalley giúp RooHsing chuyển đổi dữ liệu và cài đặt hệ thống ERP sang SAP S/4 HANA trên AWS.Nhờ AWS, RooHsing có thể đối phó với thị trường năng động nhanh hơn và ra quyết định kinh doanh chính xác hơn.

ĐỌC THÊM

Dịch vụ được quản lý tự động

Case Study - Kadokawa Taiwan

Atlas, nền tảng quản lý đám mây do eCloudvalley phát triển, hỗ trợ Kadokawa Đài Loan giám sát dịch vụ, quản lý tài chính và các thực tiễn tốt nhất bằng một bộ quy trình vận hành dịch vụ quản lý tiêu chuẩn.

ĐỌC THÊM

Kiến trúc có khả năng mở rộng cao

Case Study - tixCraft

Việc sử dụng AWS đã cho phép tixCraft phục vụ hơn 200.000 người dùng đồng thời trực tuyến trong thời gian cao điểm, và thu thập cũng như quản lý khối lượng dữ liệu lớn để phân tích và báo cáo khi được yêu cầu.

ĐỌC THÊM
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐÁM MÂY CỦA BẠN