Roo Hsing Co., Ltd.

Giới thiệu về Roo Hsing

Roo Hsing là thương hiệu lớn nhất chuyên về may quần jean từ Đài Loan, các sản phẩm may bao gồm quần jean, quần áo dệt, hàng dệt kim, v.v.Roo Hsing có mối quan hệ đặc biệt với quần jean.Ngành công nghiệp quần jean không dễ biến mất đã có lịch sử 162 năm kể từ năm 1853. Roo Hsing đã không ngừng nỗ lực để biến Đài Loan làm trụ sở hoạt động và kiên quyết duy trì tầm nhìn quốc tế.Có các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Tanzania, Nicaragua, El Salvador và những nước khác.Dấu chân của Roo Hsing có ở khắp nơi trên thế giới vì thế, hệ thống CNTT của họ rất quan trọng và phải được tổ chức tốt.

伊雲谷協助搬遷及部署 SAP S/4 HANA 至 AWS 雲端平台​,這也是台灣首起遷移 SAP S/4 HANA 至 AWS 的成功案例,此外,伊雲谷更提供顧問服務及技術支援,協助優化 AWS 雲端關鍵業務應用的功能和提升整體營運效能。​

Thách thức

– Mở rộng dấu chân toàn cầu của công ty
– Chi phí SAP cho cơ sở hạ tầng quá cao
– Việc triển khai tại chỗ không thể đổi mới nhanh chóng và liên tục

Giải pháp eCloudvalley cung cấp

– Thực tiễn tốt nhất để triển khai SAP trên AWS
– Phục hồi sau thảm họa nhanh chóng
– Dịch vụ bảo trì của SAP Netweaver

Làm thế nào để vượt qua khó khăn

– Sự hợp tác ba bên của Roo Hsing, đối tác tư vấn nhập SAP và eCloudvalley đã hoàn thành việc nhập và xây dựng SAP và các hệ thống khác.
– Khái niệm tối ưu hóa chi phí liên tục của Roo Hsing, họ bắt đầu sử dụng dịch vụ AWS để cải thiện khung hệ thống.
– eCloudvalley tiếp tục giám sát môi trường bảo mật cho hệ thống Roo Hsing để đảm bảo hệ thống lõi đang chạy trong môi trường an toàn và được giám sát.

Lợi ích

– Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm 30% khung ban đầu trước khi kiểm tra, tối ưu hóa và điều chỉnh kiến ​​trúc hệ thống liên tục.
– Tốc độ và linh hoạt: Môi trường phục hồi sau thảm họa của hệ thống khóa có thể lấy tài nguyên của điện toán đám mây và lưu trữ nhanh hơn tại chỗ để giảm bớt khó khăn vận hành khi hệ thống khóa bị tắt.
– Cài đặt sử dụng linh hoạt: Thông qua việc tích hợp các tập lệnh tự động với API AWS, gánh nặng bảo trì hàng ngày được giảm bớt.
– Cải thiện hiệu quả vận hành: Sử dụng CloudWatch tùy chỉnh để giám sát chủ động việc sử dụng cơ sở dữ liệu bộ nhớ SAP HANA và giảm gánh nặng kiểm tra hệ thống hàng ngày cho quản trị viên hệ thống.

Sơ đồ kiến ​​trúc AWS

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐÁM MÂY CỦA BẠN
2021-09-07T11:08:53+00:00