AMPOS Solutions

Giới thiệu về AMPOS Solutions

AMPOS, nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý nhân tài trên di động, là nhà cung cấp dịch vụ SaaS nguồn nhân lực chuyên về phát triển nhân tài ở Châu Á.Để giúp khách hàng của họ đối phó với những thách thức thay đổi nhanh chóng và bất ngờ của một môi trường làm việc năng động, AMPOS cung cấp giải pháp quản lý nhân tài tích hợp di động giúp theo dõi trạng thái nhân viên theo thời gian thực và giúp các doanh nghiệp đạt được hiệu quả giao tiếp đồng thời tối ưu hóa việc quản lý nhân tài.

Khác với mô hình quản lý nhân tài truyền thống của châu Á, AMPOS Solutions cung cấp mô hình giải pháp phát triển nguồn nhân lực với sứ mệnh “Giúp mọi người làm việc tốt hơn”.AMPOS thu thập dữ liệu về hồ sơ, năng lực, tương tác và hiệu suất của nhân viên trên nền tảng mà họ cung cấp và phân tích dữ liệu để giúp các bộ phận nhân sự trong các doanh nghiệp khác nhau phát triển và tối ưu hóa nhân tài tốt hơn.

Thách thức của AMPOS Solution

  • Họ đang tận dụng hàng trăm dữ liệu TB nằm rải rác trong các cơ sở dữ liệu khác nhau, khiến việc thu thập, sắp xếp và trực quan hóa các báo cáo của doanh nghiệp rất tốn thời gian và công sức.
  • Bên cạnh đó, việc gia tăng các yêu cầu báo cáo hàng tuần đang trở nên quá sức.Quy trình xử lý dữ liệu tẻ nhạt và phức tạp khiến các kỹ sư dữ liệu không thể tập trung vào việc phân tích dữ liệu và thu thập thông tin có giá trị, và nó tiếp tục ảnh hưởng đến chiến lược thị trường phát triển sản phẩm và chất lượng dịch vụ người dùng.

Giải pháp từ eCloudvalley

Cung cấp giải pháp hồ dữ liệu để giải quyết nhu cầu xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu gia tăng của AMPOS.

  • Giai đoạn đầu tiên là nạp dữ liệu, đây là cơ sở để thiết lập nền tảng ETL cho ba cơ sở dữ liệu nguồn chính của họ.
  • Giai đoạn thứ hai là chuyển đổi dữ liệu.Họ đã chuyển đổi dữ liệu gốc từ ETL sang dữ liệu phù hợp với logic nghiệp vụ.
  • Giai đoạn thứ ba là tiêu thụ dữ liệu, là triển khai API đầu ra và triển khai Amazon QuickSight.

Lợi ích

  • Thông qua ba giai đoạn, AMPOS có thể thu thập dữ liệu cần thiết thông qua giao diện thân thiện, giảm chi phí giao tiếp qua lại giữa người dùng cuối và kỹ sư, và làm cho quá trình phân tích hiệu quả và dễ tiếp cận.
  • Hồ dữ liệu tăng tốc đổi mới các sản phẩm của AMPOS và mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng.
  • AMPOS có thể phân tích hiệu quả dữ liệu được thu thập nội bộ và họ còn có thể thực hiện một số phân tích nâng cao bằng cách kết hợp dữ liệu bên ngoài.
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐÁM MÂY CỦA BẠN
2021-09-07T11:08:16+00:00