Blog 2021-08-31T13:25:15+00:00

LÀM SAO ĐỂ CẢI THIỆN HỆ THỐNG IOT HIỆU QUẢ, AN TOÀN VÀ ĐƠN GIẢN HƠN?

IoT hiện đã trưởng thành, ngành công nghiệp nào cũng có một số nghiên cứu điển hình được chia sẻ công khai.Đối với phát triển doanh nghiệp và CNTT, điều đó có nghĩa là [...]

2019/11/26 |Categories: Insights|Tags: |

CÁCH AI/ML ĐANG THAY ĐỔI 6 NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH: DOANH NGHIỆP CỦA BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Trí tuệ nhân tạo (AI) rất mạnh mẽ và không ngừng phát triển.Trước tiên, AI/ML là gì?Tóm lại, về cơ bản, AI cho phép máy tính suy nghĩ.Đó là một thuật ngữ chung bao gồm [...]

2019/09/26 |Categories: Insights|Tags: |

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ DI CHUYỂN SANG ĐÁM MÂY: DI CHUYỂN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI CLOUDENDURE TRONG VÒNG MỘT TUẦN

Tổng quan CloudEndure Migration giúp đơn giản hóa và tự động hóa quá trình di chuyển sang AWS.Quá trình sao chép dữ liệu liên tục diễn ra ở chế độ [...]

2019/09/11 |Categories: Insights|