CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ TĂNG TỐC ĐỘ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ CHI TIÊU ĐÚNG CHỖ!

Theo thống kê, những công ty chưa tối ưu hóa ERP, tỷ lệ lỗi do con người cao, điều này không chỉ làm giảm chất lượng mà còn kéo dài quá trình phát triển.Sử dụng các dịch vụ AWS để hoàn thành quá trình tự động hóa triển khai nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, cho phép các công ty tập trung hơn vào đổi mới và phát triển.

Đơn giản hóa việc phân phối và quản lý rủi ro

Bạn có thể sử dụng các công cụ như AWS DevOps, AWS CloudTrail và Amazon CloudWatch để xác định các yếu tố chính để định cấu hình và tối ưu hóa phân phối ứng dụng.Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ này để hiểu rõ hơn về các rủi ro khi triển khai trong môi trường PRD và tự động triển khai / khôi phục môi trường SAP với sự trợ giúp của AWS CloudFormation.

Phát triển nhanh và mạnh hơn

Sự kết hợp giữa SAP Gateway và AWS API Gatewway tạo ra SAP API giúp triển khai OData/SAPUI5 cho SAP Fiori và SOAP cho tích hợp hệ thống tự động.
Để tăng tốc độ phát triển ứng dụng và đảm bảo chất lượng, AWS CodeBuild và AWS CodePipeline rút ngắn vòng đời phát triển và các bài kiểm tra Đảm bảo Chất lượng bằng cách ngăn chặn tương tác con người và lỗi do con người.

Tập trung vào đổi mới và mở rộng

Bạn có thể tích hợp các giải pháp SAP với các giải pháp phi SAP để quản lý tối ưu nhiều quy trình kinh doanh hơn.Bạn có thể tích hợp ABAP Workbench, NWDI và Solution Manager, đồng thời áp dụng phương pháp CI/DI để thúc đẩy đổi mới giúp doanh nghiệp của mình tập trung hơn vào mở rộng.

簡易開發敏捷佈署

2021-09-03T13:07:53+00:00 2019/11/25 |Insights|