Nền tảng quản lý đám mây – Atlas 2021-09-14T16:11:03+00:00

Atlas

Nền tảng quản lý đám mây

Altas là nền tảng quản lý đám mây do eCloudvalley phát triển với thuật toán máy học & trải nghiệm quản lý đám mây nhằm giúp khách hàng nhanh chóng triển khai tài nguyên đám mây, tối ưu hóa hiệu suất đám mây và giảm chi phí.Atlas giúp hệ thống và tự động hóa các hoạt động đám mây của bạn.

Tính năng của Atlas

Quản lý thanh toán đám mây

Atlas phân tích việc sử dụng đám mây và đưa ra các báo cáo thanh toán chi tiết để bạn dễ dàng dự đoán chi phí và chiều hướng sử dụng đám mây trong tương lai.Nhờ các cảnh báo thanh toán của Atlas, người dùng sẽ được thông báo tự động để tránh bội chi ngân sách dự kiến.

Tự động hóa và giám sát dịch vụ

Bên cạnh tự động hóa EC2 và RDS, Atlas còn cung cấp tính năng lập lịch sao lưu và sao lưu vùng chéo RDS chỉ với MỘT cú nhấp chuột.Dịch vụ giám sát mạnh mẽ của Atlas kết hợp với tự động hóa hiện đại trên các dịch vụ đám mây khác nhau, nhờ đó doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chi phí và giải phóng nhân lực CNTT để tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị cao hơn./span>

Tối ưu hóa chi phí

Atlas có thể theo dõi và trực quan hóa một cách hiệu quả việc sử dụng, chi phí và hiệu suất đám mây để đưa ra các đề xuất định cỡ phù hợp, đề xuất RI tốt nhất và phân tích chi phí giúp bạn tạo môi trường đám mây tốt hơn.

Thực tiễn tốt nhất cho MỘT cú nhấp chuột lên Đám mây

Chỉ với một cú nhấp chuột, Atlas có thể tạo nhiều loại báo cáo đám mây gồm báo cáo chi phí, báo cáo sử dụng, báo cáo tính sẵn sàng cao, báo cáo hiệu suất, v.v., và người dùng có thể dễ dàng tối ưu hóa môi trường đám mây của họ dựa trên thông tin chi tiết từ các báo cáo này.

Bảo mật là công việc hàng đầu

Atlas là nền tảng quản lý đám mây có chứng nhận ISO 27017 về kiểm soát bảo mật thông tin và tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật và tuân thủ giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và quyền riêng tư.Atlas cũng giúp các doanh nghiệp tự động hóa việc tuân thủ bảo mật để liên tục cải thiện bảo mật đám mây dựa trên các đề xuất có giá trị trong báo cáo bảo mật.Nỗ lực và cam kết bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp đã cho phép các dịch vụ đám mây của họ trở thành mẫu mực hàng đầu về bảo mật đám mây.

Giới thiệu sản phẩm Atlas