main page 2021-09-14T16:17:20+00:00

Khách hàng của chúng tôi

0st
Đối tác cao cấp đầu tiên của AWS ở Đại Trung Hoa
MSP được niêm yết công khai đầu tiên ở Châu Á
0+
Phục vụ trên 1.000 khách hàng
0+
Hơn 500 chứng chỉ AWS

eCloudvalley – Định nghĩa lại CNTT với Đám mây

eCloudvalley là đối tác tư vấn cao cấp AWS chuyên cung cấp
dịch vụ đám mây AWS toàn diện, bao gồm tư vấn, dịch chuyển và dịch vụ quản lý hệ thống cloud chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn thế hệ mới.
Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo AWS chính thức cho các chuyên gia CNTT và dịch vụ ủy quyền của nhiều nhà cung cấp dịch vụ CNTT trên toàn thế giới.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Giải pháp

READ MORE

Dịch vụ được quản lý

READ MORE

Đào tạo

READ MORE


Liên hệ với chúng tôi

VI - Website - Contact Us