TH-Top 5 Things You Need to Know Before You Migrate Your Data center to AWS 2021-10-12T11:56:27+00:00

>>> ดาวน์โหลด Whitepaper

Top 5 Things You Need To Know Before Migrating Your Data Center To AWS

แนวโน้มการย้ายไปคลาวด์กำลังได้รับความนิยมในช่วงนี้ด้วยความคาดหวังที่จะพัฒนาธุรกิจแต่นั้นหมายถึงอะไร?

การย้ายไปใช้คลาวด์ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับการจัดการไอทีแบบเดิมๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ทราบว่าจะเริ่มจากจุดไหน Whitepaper นี้จะช่วยนำทางให้คุณรู้จักระบบและการย้ายระบบไปยังคลาวด์อย่างถูกวิธี เราจะต้องรู้ว่าทำไมเราจึงต้องย้ายไปยังคลาว์ อะไรที่เราควรให้ความใส่ใจเมื่อย้ายระบบ และเราจะได้ความช่วยเหลือในการย้ายระบบจากใครและได้อย่างไร ตลอดการดำเนินการ

คุณจะเรียนรู้อะไรใน whitepaper นี้ (ENG):

  • Reasons Why Companies Are Moving to AWS
  • How to Start the Migration Journey

  • Cloud Migration Principle & Process

  • Where to Find Support For Cloud Migration

ดาวน์โหลด Whitepaper

Top 5 Things You Need To Know Before Migrating Your Data Center To AWS

TH - Migration Whitepaper

Follow us for the latest information!