บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับ เทคโนโลยีคลาวด์อย่างรวดเร็วในปี 2021 2021-08-26T11:59:29+00:00
สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ >>>

[ดาวน์โหลด e-book ฟรี ได้ที่นี่]

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับ เทคโนโลยีคลาวด์อย่างรวดเร็วในปี 2021

องค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต ซึ่งกำหนดโดยการระบาดใหญ่ ผู้นำธุรกิจกำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบคลาวด์และดิจิทัลเป็นศูนย์กลางของคู่มือนี้

eBook นี้สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง AWS และ eCloudvalley ซึ่งเป็นหนึ่งใน AWS Premier Consulting Partner รายแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จะกล่าวถึงประโยชน์ของกลยุทธ์ SAP บน AWS จากทั้งมุมมองทางธุรกิจและไอที
นอกจากนี้ยังเป็นแผนงานสำหรับวิธีที่ผู้นำองค์กรที่มองไปข้างหน้าที่เคลื่อนไหวเร็วและเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินการตามกลยุทธ์ SAP บน AWS เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ดาวน์โหลดคู่มือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับ เทคโนโลยีคลาวด์อย่างรวดเร็วในปี 2021

TH - SAP Gated Asset Campaign (eBook)