คู่มือแผนธุรกิจ 4 องค์ประกอบสำคัญ 2021-07-22T17:47:01+00:00

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ >>>

คู่มือแผนธุรกิจ 4 องค์ประกอบสำคัญ

การระบาดใหญ่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของธุรกิจขององค์กรในการเสริมสร้างและเติบโตในอนาคต

ธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ ผลวิจัยจากบริษัท McKinsey ได้สรุปว่าอุปสรรคสำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์นี้คือความสามารถในการปรับขนาด นั่นไม่ใช่ความท้าทายสำหรับองค์กรที่ย้ายปริมาณงาน SAP ไปยัง AWS

ด้วย SAP บน AWS องค์กรต่างๆ จะไม่ถูกขัดขวางจากปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกต่อไป และสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว บริษัท eCloudvalley สามารถช่วยสร้างให้ไปสู่ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นที่ผู้นำองค์กรต้องการ

ดาวน์โหลดคู่มือแผนธุรกิจ 4
องค์ประกอบสำคัญ

TH-Asset Download: SAP Infographics (4-Pronged Playbook)