การโยกย้าย SAP ไปยัง AWS ได้อย่างรวดเร็วประสิทธิภาพ 2021-08-24T10:45:38+00:00

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ >>>

[คู่มือการโยกย้าย SAP ไปยัง AWS ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ]

การโยกย้าย SAP ไปยัง AWS ได้อย่างรวดเร็วประสิทธิภาพ

“บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าสู่ยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต
ผู้บริหารธุรกิจที่มีความรู้ความเข้าใจด้านโรคระบาดกำลังหากลยุทธ์เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้”

จากข้อมูลที่กล่าวมานี้ทำให้แน่ใจว่าการโยกย้าย SAP ไปยังคลาวด์เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
โดยมุ่งเน้นที่คลาวด์และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นอย่างมาก

ดาวน์โหลดคู่มือการโยกย้าย SAP ไปยัง
AWS ได้อย่างรวดเร็วประสิทธิภาพ

TH-Asset Download: Checklist