Th-Blog 2020-11-30T18:17:02+00:00

Next-Generation AWS MSP

แนวคิดของการบริการแบบ (MSP) นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องใหม่ แต่มันอาจเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กรที่จะเข้าใจ แล้วอะไรคือ MSP กันแน่? ทำยังไงถึงจะเป็น Next-Gen MSP ? องค์กรที่เริ่มต้นกระบวนการใน Amazon Web Services (AWS) เป็นอย่างไร? ในระดับสูง Next-Gen AWS MSP มีอยู่สามหลักการสำคัญ: การมอบความสามารถและความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้า MSP ช่วยให้ลูกค้า ปรับแต่งความต้องการตามต้องการ การใช้งาน AWS Professional Services เช่นเดียวกับ System Integrator (SI) AWS [...]

2020/01/02 |Categories: Insight|

Enable Auto Scaling for SAP Application by AWS

ปัจจุบันลูกค้าที่ใช้ SAP ใน AWS จะใช้ประโยชน์จาก Native cloud Services รวมกับบริการแบบดั้งเดิมเช่น compute, storage, and databases เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่น IoT […]

2020/01/02 |Categories: Insight|

มาเริ่มต้นยุคองค์กรอัจฉริยะด้วย ECLOUDVALLEY!

ปี 2020 การเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิตอลค่อยๆนำไปสู่ยุคองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง การทำข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติของระบบองค์กร ดังนั้นองค์กรที่ปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันและขยายธุรกิจมากขึ้น การตัดสินใจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการคำนวณเงินลงทุนต่างๆ การสร้างแบบจำลอง AI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบบ SAP ด้วยความช่วยเหลือของ Chatbots AI และระบบอัตโนมัติสามารถช่วยแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของมนุษย์ การคาดการณ์การผลิตได้อย่างแม่นยำ Machine Learning มาพร้อมกับข้อมูลและการคำนวณสถิติต่างๆนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆเช่น การสั่งซื้อการขายหุ้น วัสดุการคาดการณ์ สภาพอากาศและข้อมูลการขนส่ง อย่างมีแบบแผนและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2019/11/26 |Categories: Insight|Tags: |

การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้า IOT ให้ง่ายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

IoT ได้ถูกขับเคลื่อนเข้าสู่ธุรกิจ ทุกๆอุตสาหกรรมมีการศึกษาในเรื่องนี้  นับป็นความท้าทายของนักพัฒนาองค์กรที่จะต้องสร้างระบบ IoT ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งกลายเป็นบทเรียนหน้าใหม่ที่ทุกคนต้ององค์กรจะต้องเรียนรู้ บริการ Cloud-based สร้างเครือข่าย IoT ที่เชื่อถือได้ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและการป้องกัน Cyberattack สามารถใช้บริการคลาวด์นั่นก็คือ AWS IoT AWS IoT Defender, Trusted Advisor Amazon GuardDuty AWS Config และ Amazon FreeRTOS บริการเหล่านี้เสริมอุปกรณ์เพิ่มการตรวจสอบของผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัย P2P ในการตรวจสอบการเข้าถึง ใช้ทรัพยากรโดยอัตโนมัติและมีความยืดหยุ่น คุณสามารถใช้บริการเช่น [...]

2019/11/26 |Categories: Insight|Tags: |