Roo Hsing Co., Ltd.

เกี่ยวกับ Roo Hsing

Roo Hsing เป็นแบรนด์กางเกงยีนส์ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คือกางเกงยีนส์, เสื้อผ้าทอถัก ฯลฯ Roo Hsing มีฐานการผลิตในประเทศจีน, กัมพูชา, พม่า, แทนซาเนีย, นิการากัว เอลซัลวาดอร์และสถานที่อื่น ๆ Roo Hsing มีสาขาอยู่ทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ระบบไอทีของพวกเขามั่นคง จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างดี

伊雲谷協助搬遷及部署 SAP S/4 HANA 至 AWS 雲端平台​,這也是台灣首起遷移 SAP S/4 HANA 至 AWS 的成功案例,此外,伊雲谷更提供顧問服務及技術支援,協助優化 AWS 雲端關鍵業務應用的功能和提升整體營運效能。​

ความท้าทาย

– การกระจายของบริษัททั่วโลก
– ค่าใช้จ่ายใน SAP ของโครงสร้างพื้นฐานที่สูงเกินไป
– On-Premises ไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

การแก้ปัญหาให้โดย eCloudvalley

– Best Practice ในการปรับใช้ SAP ใน AWS
– ติดตั้ง Disaster Recovery
– บริการการบำรุงรักษาของ SAP NetWeaver

การแก้ไขปัญหา ต่อ

– ความร่วมมือไตรภาคีของ Roo Hsing, SAP และ eCloudvalley ในการนำเข้าระบบ
– ปรับเปลี่ยน System Framework เพื่อ Cost Optimization
– eCloudvalley ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับของ Roo Hsing เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสมบูรณ์

ประโยชน์

– ประหยัดค่าใช้จ่าย: ประหยัด 30% และเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับสถาปัตยกรรมระบบอย่างต่อเนื่อง
– ความเร็วและความคล่องตัว: Disaster Recovery
– การใช้งานการตั้งค่าความยืดหยุ่น: การผนวกเข้ากันของ AWS APIs อัตโนมัติ ที่ภาระการบำรุงรักษาเป็นประจำทุกวัน
– ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน: ใช้ CloudWatch ปรับแต่งเพื่อให้ตรวจสอบการใช้ฐานข้อมูล และจากนั้นลดภาระของการตรวจสอบระบบทุกวันโดยผู้ดูแลระบบ

AWS Architecture Diagram

เริ่มต้น CLOUD ของคุณ
2020-11-30T18:08:05+00:00