Managed Services 2021-01-28T10:49:52+00:00

Managed Services

eCloudvalley เป็น AWS Managed Service Partner (MSP) ที่ได้รับการไว้วางใจจาก AWS และลูกค้ากว่า 470 ราย
เซอร์วิสของเราประกอบด้วย บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคลาวด์ บริการย้ายระบบไปยังคลาวด์ โซลูชั่นคลาวด์ต่างๆ และ Managed Services รูปแบบใหม่

Next-generation
Managed Service

Cloud Management Platform – Atlas