Hybrid Cloud Storage with Amazon Storage Gateway

ข้อมูล Data / Information เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุค Digital Economy ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า Data Driven Business เห็นจะเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การบูรณาการข้อมูล การเพิ่มมูลค่า หรือ เพิ่ม value ให้กับข้อมูล เป็นเรื่องที่หลาย ๆ ธุรกิจให้ความสำคัญ การที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการบูรณาการข้อมูลนั้นจะส่งผลดีทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างมหาศาล แต่ก่อนที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเรื่องพื้นฐานกันก่อน การจัดเก็บข้อมูล การนำระบบ Hybrid Storage เข้ามาใช้เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้านข้อมูลให้กับองค์กร

หากจะมองในสภาพการณ์ปัจจุบันแล้ว ทุก ๆ ท่าน ก็น่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด รองจากทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กร เมื่อมองเข้าไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ก็อาจมีคำถามว่า ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ที่ไหน เป็นสถานที่ปลอดภัยหรือเปล่า มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บไหม จะเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้งานได้อย่างไร คำถามมีมามากมายอันเนื่องมาจากการเติบโตของข้อมูลนั้นมีแนวโน้มในการเติบโตที่สูงมาก จำนวนข้อมูลในองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้นมากจากอดีตที่ผ่านมา มีการคาดการณ์ว่าในปี 2025 ปริมาณ Data จะ hit 175 zettabyte หรือ ประมาณ 10,000 TB นับว่าเป็นอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการผลักดันทางด้านเทคโนโลยี

ในระดับขององค์กรสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก คือ การจัดการเรื่องสถานที่ในการเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย มีพื้นที่ในการจัดเก็บเพียงพอ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดสำหรับ traditional solution ระบบ storage แบบดั้งเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูง และยังมีข้อจำกัดอีกหลายอย่าง Hybrid Cloud Storage ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีของคลาวด์ และ traditional storage จึงเป็นทางออกในการแก้ไขข้อจำกัดที่กล่าวมา

Amazon Hybrid Cloud Storage
Hybrid Cloud Storage จะเข้ามาช่วยแก้ไขข้อจำกัดในการบริหารจัดการข้อมูล เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รูปแบบของดิจิทัล องค์ประกอบของ Amazon Hybrid Storage ประกอบด้วย Cloud Storage ที่เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับในบทความนี้จะขอกล่าวถึง Hybrid Cloud Storage ซึ่งเป็นการผสมผสานการทำงานระหว่าง on-premise และ cloud storage

รูปแบบการทำงานของ “Amazon Hybrid Cloud Storage” โดยใช้ Storage Gateway จะเป็น Scenario ที่ใกล้ตัว เป็นส่วนที่ไม่ยากนักสำหรับการเริ่มใช้งาน Cloud และเป็นรูปแบบการทำงานที่เห็น Result ได้ง่ายที่สุด

Storage Gateway จะมีรูปแบบการใช้งานอยู่ 4 ประเภท คือ Amazon S3 File Gateway, Amazon FSx File Gateway, Tape Gateway, Volume Gateway ทั้งหมดเป็นการเชื่อมต่อ application ในองค์กรเข้ากับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Amazon Web Service โดยที่จะมี Storage Gateway เป็นตัวช่วยในการลด latency รวมถึงช่วยลดปริมาณ Data transfer ระหว่าง on-premise datacenter กับ Amazon Datacenter ทำให้การ transfer ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด Storage Gateway จะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ application ของคุณโดยใช้ protocol พื้นฐาน อาทิเช่น NFS, SMB, iSCSI โดยเชื่อมต่อกับ storage service

จากรูปภาพ diagram ด้านล่าง จะเห็นว่า Storage Gateway จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง on-premise datacenter กับ AWS โดย Storage Gateway จะทำหน้าที่เป็น Caching หรือ Buffer ข้อมูล รวมถึงบริหารจัดการ bandwidth ในการ transfer file ทำให้เวลาที่เราไม่จำเป็นต้อง download file ต่าง ๆ จาก Amazon Datacenter โดยตรง Data/File ที่ใช้งานบ่อย ๆ จะถูกจัดเก็บอยู่ที่ Storage Gateway และเมื่อมีการ update file นั้น ๆ ระบบก็จะทำการ update ข้อมูลบน AWS cloud storage ให้ (update เฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง) ด้วย concept การทำงานแบบนี้ จะทำให้สามารถเข้าถึง File ได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่บน AWS Cloud Storage ซึ่งเป็นสถานที่ ๆ มีความปลอดภัย

ไม่ว่าเราจะทำงานร่วมกับ windows file sharing , NFS file share , การเก็บ media ประเภท Tape Library หรือ Backup Image อื่น ๆ สามารถใช้งาน Amazon Storage Gateway ได้

Tip & Trick
สำหรับแนวทางในการคัดแยกไฟล์ต่าง ๆ ก่อนทำการจัดเก็บบน Amazon Cloud Storage สามารถทำได้ และควรทำเป็นอย่างยิ่ง หากว่าองค์กรสามารถทำ data classification เพื่อแยกประเภทของข้อมูลได้ก็เป็นเรื่องที่ดีจะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูล (data governance) มีประสิทธิผลมากขึ้น การคัดแยกข้อมูลจะช่วยให้สามารถกำหนด Life Cycle Policy ในส่วนของ S3 Storage Family เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากข้อมูลได้ถูกคัดแยกเรียบร้อยแล้ว
ในส่วนนี้หากต้องการบริการด้าน Data Classification Workshop หรือ การให้ความรู้เกี่ยวกับ PDPA สามารถติดต่อทีมงานเพิ่มเติมได้

Pornsit Palilai
Head of Cloud Professional Service
eCloudvalley Technology (Thailand)

2021-11-22T15:44:43+00:00 2021/11/22 |Insight|