การประมวลผลแบบ Self-service Analytics กับการค้าปลีกนานาชาติ

บริษัทค้าปลีกทั่วโลก ให้บริการมากกว่า30 แบรนด์ผลิตภัณฑ์ มีช่องทางการจัดจําหน่ายมากกว่า 50,000 บริษัท รายได้มากกว่า $10+ พันล้าน ครอบคลุมถึงทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก โดยมีบริษัทสาขากว่า 100 บริษัทที่กระจายอยู่ใน 30 ประเทศขึ้นไป

ความท้าทายของลูกค้า

ในฐานะบริษัทชั้นนําระดับโลก, บริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องสะสมและวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการจัดการ เพื่อให้ได้ภาพรวมของผลการดําเนินงานของแบรนด์ของแต่ละบริษัท คลังข้อมูลภายในองค์กรที่มีอยู่นั้นไม่สามารถตอบสนองการเติบโตของปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงคําขอวิเคราะห์ทางข้อมูลที่ไม่คาดคิดของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ปัญหาการใช้เวลานานเกินไปสำหรับการทำ Report และข้อจํากัดในการวิเคราะห์ ad-hocในฐานะบริษัทระดับโลกวิธีการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลข้ามภูมิภาคที่จัดการได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญ

โซลูชั่นจาก eCloudvalley

eCloudvalley ช่วยลูกค้าออกแบบแพลตฟอร์ม Data Warehouse และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่ทันสมัยบน Cloud เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพด้วย AWS

  • ความสามารถในการปรับขนาด: การใช้ S3 เพื่อทําหน้าที่เป็น Data Lake สําหรับพื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่จํากัด ทั้ง Relational และ Non-Relational Data
  • ความยืดหยุ่น: ใช้ประโยชน์จากบริการวิเคราะห์ต่างๆ จาก AWS เช่นการล้างข้อมูล การปรับเปลี่ยนข้อมูล และการสร้างโมเดลข้อมูล ตามการใช้งานและสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ AWS Glue, EMR และ Redshift eCloudvalley ช่วยให้ลูกค้าเลือกบริการที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
  • ประสิทธิภาพด้านต้นทุน: โดยการแยกคลังข้อมูลออกจากกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ S3 เป็นพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่า
    และการใช้งาน Redshift และ EMR แบบOn-Demand ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ On-Premises ดั้งเดิม

ประโยชน์

ต่อไปนี้เป็นประโยชน์หลักสามสิ่ง ที่ลูกค้าทํางานร่วมกับ eCloudvalley:

  1. Data Solutions ช่วยประหยัดเวลาในการรอมากกว่า 50% สําหรับการสร้างแดชบอร์ด การขายมาตรฐานและการวิเคราะห์ Ad-hoc สามารถทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
  2. ลดค่าใช้จ่าย 1/3 เมื่อเทียบกับ On-Premises
  3. ความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยตนเอง สําหรับผู้จัดการแบรนด์และผู้จัดการร้านค้า
พบกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Data ของเรา
2020-11-30T16:32:06+00:00