มีความสำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร

สำหรับธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงในโลกดิจิทัล เรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคทองของ Digital Platform ก็ว่าได้ จะเห็นว่าระบบงานขององค์กร ส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมไปถึงการวาง Business Model เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย ในโลก Digital นั้น ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก หากมีคำถามว่าอะไรที่มีความสำคัญที่สุดในองค์กรคำตอบเห็นจะไม่พ้น ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก รองลงมาก็คือ ข้อมูล ทุก ๆ ธุรกิจ ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้หากไม่มีข้อมูลที่มีคุณภาพ และระบบที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา หรือ ที่เรามักได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า Always On การที่จะทำให้ระบบเป็นแบบ Always On นั้นมีหลากหลายวิธี ตั้งแต่การเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ ๆ ตัว อาทิเช่น การมีระบบ backup ที่ดี การคัดแยกประเภทของข้อมูล หรือ การ Classify ข้อมูล บางองค์กรที่มีความพร้อมก็อาจเริ่มมีโครงการในการทำ DR Site (Disaster Recover Site หรือ ระบบสำรอง)  เป็นต้น…….

สามารถลงทะเบียนเพื่ออ่านบทความฉบับเต็มได้ที่

Data Protection Full Article
2021-05-31T14:58:29+00:00 2021/05/31 |Insight|