ดาวน์โหลด Whitepaper >>>

How to Build Next Generation Analytic Platform with Data Lake on AWS

เรามีความคุ้นเคยกับการดำเนินธุรกิจและอะไรคือคุณค่าของข้อมูลที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั่วไป แต่ด้วยแนวโน้มของ Big Data เรามีความสนใจอย่างมากในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจจากข้อมูลที่มองไม่เห็นเหล่านี้เช่นเดียวกับข้อมูลการตลาดที่มีอยู่ คำว่า Big Data สามารถนำมาสู่ความสำเร็จใหม่ๆในองค์การต่างๆ และแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกองค์กรจะทำให้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จได้

คุณจะเรียนรู้อะไรใน whitepaper นี้:

  • The value of data & why enterprise needs it

  • 3 common challenges in data analytics & their solutions

  • The conceptual end-to-end data journey on Cloud

  • Architecture on AWS for data analytic platform

How to Build Next Generation Analytic Platform with Data Lake on AWS

Download Now!

TH - Data Solutions Whitepaper
2021-01-28T10:59:43+00:00