บริการให้คําปรึกษา Data Solutionsออนไลน์ฟรี! >>>

เริ่มต้น Data Journey ของคุณ

หากคุณพบเจอปัญหาเหล่านี้ในการจัดการ Data Solutions:

  • ความแตกต่างระหว่าง Data Lake and Data Warehouse?
  • ควรเลือกอะไรดีระหว่าง ETL and ELT?
  • การ Design data platform ด้วยการใช้ building blocks จาก AWS เช่น Redshift, EMR, หรือ Glue?
  • จัดการ Personal Identifiable Information (PII) บนคลาวด์อย่างไร?

คุณจะได้อะไรจากการให้คำปรึกษา 1ชม.นี้

  • คําแนะนําการออกแบบ Data Platform บน AWS
  • Use case เกี่ยวกับ Data Professional
  • คำแนะนำเกี่ยวกับ AWS Analytics service

eCloudvalley’s Data Solution:

deployments on AWS

การปรับใช้ Data Solution บน AWS มากกว่า 30 แบบ

AWS Certification

การรับรองจาก AWS Certification ในเรื่อง Big Data Specialty มากกว่า 20 ฉบับ

AWS-Premier-Partner

ทีม Data Architect และ ML Engineer ที่พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบ

สมัครตอนนี้!

TH - Website - Contact Us
2020-11-30T16:22:37+00:00