ข้อมูลคือขุมทรัพย์น้ำมันชนิดใหม่

นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ Clive Humby (2006)

ในปี 2009 ฟอร์บตั้งสมมติฐานว่าข้อมูลและสถิติจะเป็นสกุลเงินใหม่ทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถมองข้ามความสำคัญของข้อมูลได้เลย ข้อมูลขับเคลื่อนทุกการกระทำและยังเป็นสิ่งสำคัญของทุกองค์กร บริการ AWS สามารถช่วยถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ได้

เพลิดเพลินไปกับการสกัดข้อมูลที่กำหนดเอง

คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน SAP เพื่อทราบตัวแปรเช่นสภาพอากาศและแนวโน้มของราคาในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้บริการ Streaming จาก AWS แบบ real-time เพื่อตรวจสอบข้อมูล และแยกแบบจำลองต่างๆ ในขณะเดียวกันนั้นคุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย

การจัดเก็บข้อมูลแบบไร้ขีดจำกัด

“เมื่อคุณเริ่มใช้งาน AWS พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณจะมีความยืดหยุ่นและความจุที่ไม่จำกัด ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณสามารถคาดเดาข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดได้มากขึ้น ลดปัญหาการคาดเดาเชิงลึกที่อาจพบความผิดพลาดในอดีต
AWS data lake โซลูชั่นนั้น สามารถรวบรวมข้อมูลสถิติขนาดใหญ่และเชื่อมต่อกับ SAP HANA ได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่”

ค้นพบการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยตนเอง

“คุณสามารถจำลองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่เหมาะสมต่อความต้องการคุณเอง โดยวิธีนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของรายงานการวิเคราะห์ที่เกินความจำเป็นอีกด้วย คุณก็สามารถดึงข้อมูลสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคุณได้อย่างง่ายดาย
การตัดลดค่าใช้จ่ายจากแผงควบคุมนั้นจะไม่ใช่ปาฎิหารย์อีกต่อไป ด้วย AWS คุณสามารถขยายหรือลดขนาดของทรัพยากรตามความต้องการของคุณได้ตลอดเวลา”

 資料玩轉與洞察.

2020-11-30T16:46:56+00:00 2020/11/27 |Insight|