แนวทางและบทบาทสำคัญของ AWS Data & Analytic Services ที่มีประสิทธิภาพในยุคเทคโนโลยี 2021-11-01T09:55:13+00:00

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ >>>

แนวทางและบทบาทสำคัญของ AWS Data & Analytic Services ที่มีประสิทธิภาพในยุคเทคโนโลยี

Data Analytics คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อดีต และทำนายอนาคต เพื่อพัฒนาสายงานการตลาดให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น Data Analytics ใช้ระบบ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ โดยสรุปผลเป็นแบบของ Data Visualization หรือ Chart นอกเหนือจากนั้นยังมีแผนภูมิรูปภาพ หรือกราฟต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจและมองภาพข้อมูลเหล่านั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางและบทบาทสำคัญของ AWS Data & Analytic Services ที่มีประสิทธิภาพในยุคเทคโนโลยี

TH-Asset Download: Data Analytics