การวิเคราะห์เชิงโต้ตอบและการรายงานผลแบบอัตโนมัติของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัทค้าปลีกชั้นนำในเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆมากมายทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก บริษัทมีร้านค้าอยู่ 5000 สาขาพนักงานมากกว่า 200,000 คนและรายได้กว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ความท้าทายของลูกค้า

บริษัทใช้ On-premise ดั้งเดิมในการคำนวณ Report ต่างๆ การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ Sales report เพื่อส่งให้ Senior Manager ใน PDF Format นั้นมีความละเอียดไม่เพียงพอต่อความต้องการของ Senior Manager ทั้งยังใช้เวลานาน ดังนั้น (1) เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ขั้นสูง (2) เพื่อให้ได้รายงานการขายที่ทันเวลามากขึ้น ข้อกําหนดเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่บริษัทมีความต้องการในการก้าวผ่าน

โซลูชั่นจาก eCloudvalley

เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายทั้งสอง eCloudvalley ใช้ประโยชน์จาก AWS เพื่อสร้าง Automated report generation platform(1) เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์การขายปลีก (2) ลดระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จากพลังการประมวลผลแบบขนานขนาดใหญ่ของ Redshift ร่วมกับ Tableau เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงไม่จําเป็นต้องรอไฟล์ PDF อีกต่อไป แต่สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดการขายและแดชบอร์ดเชิงวิเคราะห์ได้ตลอดเวลา

ประโยชน์

  1. ลดเวลา ETL จาก 24 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมง
  2. การเข้าถึงรายงานและแดชบอร์ดได้ทันใจทุกที่ทุกเวลา
พบกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Data ของเรา
2020-11-30T16:28:36+00:00