ดาวน์โหลด Whitepaper >>> How to Build Next Generation Analytic Platform with Data Lake on AWS เรามีความคุ้นเคยกับการดำเนินธุรกิจและอะไรคือคุณค่าของข้อมูลที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั่วไป แต่ด้วยแนวโน้มของ Big Data เรามีความสนใจอย่างมากในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจจากข้อมูลที่มองไม่เห็นเหล่านี้เช่นเดียวกับข้อมูลการตลาดที่มีอยู่ คำว่า Big Data สามารถนำมาสู่ความสำเร็จใหม่ๆในองค์การต่างๆ และแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกองค์กรจะทำให้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จได้ [...]

2021-01-28T10:59:43+00:00 2020/11/30 |Whitepaper|