การประมวลผลแบบ Self-service Analytics กับการค้าปลีกนานาชาติ

บริษัทค้าปลีกทั่วโลก ให้บริการมากกว่า30 แบรนด์ผลิตภัณฑ์ มีช่องทางการจัดจําหน่ายมากกว่า 50,000 บริษัท รายได้มากกว่า $10+ พันล้าน ครอบคลุมถึงทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก โดยมีบริษัทสาขากว่า 100 บริษัทที่กระจายอยู่ใน 30 ประเทศขึ้นไป ความท้าทายของลูกค้า ในฐานะบริษัทชั้นนําระดับโลก, บริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องสะสมและวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการจัดการ เพื่อให้ได้ภาพรวมของผลการดําเนินงานของแบรนด์ของแต่ละบริษัท คลังข้อมูลภายในองค์กรที่มีอยู่นั้นไม่สามารถตอบสนองการเติบโตของปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงคําขอวิเคราะห์ทางข้อมูลที่ไม่คาดคิดของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัญหาการใช้เวลานานเกินไปสำหรับการทำ Report และข้อจํากัดในการวิเคราะห์ ad-hocในฐานะบริษัทระดับโลกวิธีการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลข้ามภูมิภาคที่จัดการได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญ [...]

2020-11-30T16:32:06+00:00 2020/09/22 |Data solution|

การวิเคราะห์เชิงโต้ตอบและการรายงานผลแบบอัตโนมัติของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัทค้าปลีกชั้นนำในเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆมากมายทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก บริษัทมีร้านค้าอยู่ 5000 สาขาพนักงานมากกว่า 200,000 คนและรายได้กว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ ความท้าทายของลูกค้า บริษัทใช้ On-premise ดั้งเดิมในการคำนวณ Report ต่างๆ การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ Sales report เพื่อส่งให้ Senior Manager ใน PDF Format นั้นมีความละเอียดไม่เพียงพอต่อความต้องการของ Senior Manager [...]

2020-11-30T16:28:36+00:00 2020/09/22 |Data solution|

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

สายการบินที่ดูแลลูกค้าที่มีจุดหมายปลายทางทั้งในและนอกประเทศมากกว่า 60 แห่งพร้อมพนักงานกว่า 3,000 คน และยังเป็นหนึ่งในสายการบินราคาประหยัดในประเทศที่มีรายได้สูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 ความท้าทายของลูกค้า ลูกค้าต้องเผชิญความท้าทายของระบบข้อมูลที่กระกระจายมากกว่า 15 หน่วยธุรกิจ ที่เกิดจากปัญหาไซโลของข้อมูล รวมไปถึงการใช้ข้อมูลของแต่ละหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกันทั้งหมด การใช้ฐานข้อมูลแบบเก่าที่ไม่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BI โซลูชั่นจาก eCloudvalley eCloudvalley ใช้ DLMS (Data [...]

2020-11-30T16:25:28+00:00 2020/09/22 |Data solution|

บริการให้คําปรึกษา Data Solutionsออนไลน์ฟรี! >>> เริ่มต้น Data Journey ของคุณ หากคุณพบเจอปัญหาเหล่านี้ในการจัดการ Data Solutions: ความแตกต่างระหว่าง Data Lake and Data Warehouse? ควรเลือกอะไรดีระหว่าง ETL and ELT? การ Design data platform ด้วยการใช้ [...]

2020-11-30T16:22:37+00:00 2020/09/21 |Data solution|