Ampos Solution

เกี่ยวกับAMPOS Solution AMPOS เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นการจัดการความสามารถทางโทรศัพท์มือถือที่มีส่วนร่วมเป็นผู้ให้บริการ SaaS ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความสามารถในเอเชีย เพื่อช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิดของสภาพแวดล้อม AMPOS ใช้โซลูชั่นการแทร็คสถานะแบบ Real-Time ของพนักงาน ช่วยองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร แตกต่างจากรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมของเอเชียAMPOS โซลูชั่นใช้โมดูลของการแก้ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “Help People Do Better” AMPOS เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของพนักงาน ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลดำเนินการการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาต่อไป ความท้าทายของ AMPOS Solution [...]

2020-11-30T18:02:31+00:00 2020/06/15 |cases|