ECLOUDVALLEY ผ่าน AWS SAP COMPETENCY

ความสามารถของ eCloudvalley ในการช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน eCloudvalley ผ่าน AWS SAP ในเดือนมกราคมปี 2020 กลายเป็นพันธมิตรให้คำปรึกษาแรกที่ได้รับความสามารถนี้ในภูมิภาคจีน ความสามารถนี้แสดงให้เห็นว่า eCloudvalley สามารถช่วยลูกค้าในการวางแผนสถาปัตยกรรม SAP บน AWS ระบบการย้ายถิ่นฐานและสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานระบบคลาวด์ […]

2020-11-30T13:24:52+00:00 2020/02/24 |Insight|